загрузка...
 
Запас страховий ; Запас товарний ; Запас утворених товарів ; Запаси матеріальні ; Запаси товарів (товарні запаси) ; Запит пропозицій ; Запити ; Заплановане застарівання ; Засвоєння ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Запас страховий

 — запас матеріальних ресурсів, потрібний для забезпечення нормального перебігу виробничого процесу в разі непередбачених перешкод у постачанні, перебоїв у роботі транспорту, виникнення аварійної ситуації тощо.

Запас товарний

 — обсяг товарів у грошовому чи натуральному виразі, що перебуває у сфері обігу на певну дату. Залежно від призначення поділяється на запаси поточного збереження, сезонні й дострокового завезення.

Запас утворених товарів

 — повна кількість потрібних товарів у потрібному місці у заданий час.

Запаси матеріальні

 — ресурси засобів виробництва і предметів споживання, призначені для забезпечення безперервності су-

спільного виробництва. Створюються три види запасів: готової продукції, виробничі запаси і незавершеного виробництва.

Запаси товарів (товарні запаси)

 — сукупність товарів, що постійно перебуває на ринку, у сфері обігу, у процесі переміщення від виробництва до споживання. Утворення З. т. об’єктивно обумовлено процесом відтворення. Запаси споживчих товарів забезпечують безперебійність їхньої реалізації, задоволення попиту населення. Потреба в З. т. може бути пов’язана з умовами транспортування, завезення й реалізаці ї товарів, з можливими коливаннями попиту та пропонування. З. т. є елементом товарного пропонування.

Запит пропозицій

 — етап процесу закупівлі, на якому компанія-покупець пропонує кваліфікованим постачальникам зробити свої пропозиції.

Запити

 — потреби людини, підкріплені його купівельною спроможністю.

Заплановане застарівання

 — стратегія створення продуктів, які морально застарівають раніше ніж виходять з ладу.

Засвоєння

 — зміни в поведінці індивіда внаслідок нагромадження життєвого досвіду.
загрузка...