загрузка...
 
Літера "І "; Ідея товару ; Імідж марки ; Імідж товару ; Імідж товару (послуги) підприємства ; Інвайронменталізм ; Індивідуальний маркетинг ; Індустрія ; Ініціатор ; Інноваційний маркетинг ; Інноваційний потенціал ; Інноваційний процес ; Інновація ; Інтегроване управління товарорухом ; Інтегрований прямий маркетинг ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Літера "І "

Ідея товару

 — загальний опис товару, який компанія могла б запропонувати на ринку.

Імідж марки

 — сукупність думок споживача, що стосуються даної марки товару.

Імідж товару

 — сприйняття або гіпотеза про сприйняття товару покупцями.

Імідж товару (послуги) підприємства

 — сукупність вражень у споживача, «образ» товару (послуги), фірми, що виготовляє чи продає товар (послуги). Закріплюється торговим знаком і зміцнює становище виробника або продавця на ринку. Створення іміджу потребує великих витрат на широку рекламу, але здебільшого окупається зростанням обсягів продажу.

Інвайронменталізм

 — організований рух небайдужих громадян і державних органів, спрямований на захист і поліпшення стану навколишнього середовища.

Індивідуальний маркетинг

 — пристосування товарного асортименту і маркетингових програм до потреб і віддання переваги окремим споживачам.

Індустрія

 — група компаній, що пропонують товари або групи товарів, які значною мірою є взаємозамінними. Сукупність усіх виробників товару або послуг.

Ініціатор

 — людина, яка перша пропонує купити певний товар або послугу.

Інноваційний маркетинг

 — принцип поінформованого маркетингу, згідно з яким компанія має постійно вносити реальні поліпшення в свою продукцію і маркетинг.

Інноваційний потенціал

 — здатність різних галузей народного господарства робити наукомістку продукцію, що відповідає вимогам світового ринку. І. п. містить у собі наукові, проектні й конструкторські розробки, експериментальні послуги, зв’язані з підготовкою нового виробництва, інструмент і оснащення для проведення наукомістких операцій, засоби технологічного контролю тощо.

Інноваційний процес

 — процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток і якісне вдосконалювання принципово нових видів виробів, технологій, організаційних форм. Характеризується новими формами інтеграції науки, техніки і виробництва, припускає участь різних організацій і відомств.

Інновація

 — товар або технологія, запущені у виробництво і репрезентовані на ринку, які споживач сприймає як абсолютно нові або як такі, що мають деякі унікальні властивості. Нові якості, уперше реалізовані в певному товарі або технології.

Інтегроване управління товарорухом

 — концепція постачання фірми, яка вважає за потрібне інтеграцію своєї системи постачання з системами постачальників і споживачів. Мета цієї концепції — досягнення максимальної продуктивності всієї системи розподілу.

Інтегрований прямий маркетинг

 — прямі маркетингові кампанії, в яких для підвищення коефіцієнта віддачі й прибутку використовують різноманітні способи доставки маркетингових повідомлень і багатоступінчасті рекламні процеси.
загрузка...