загрузка...
 
Конфлікт ; Конфлікт всередині каналу розподілу ; Конфлікт по вертикалі ; Конфлікт по горизонталі ; Конфлікт функціональний ; Концентрований маркетинг ; Концепція вдосконалення виробництва ; Концепція вдосконалення товару ; Концепція збуту ; Концепція інтенсифікації комерційних зусиль ; Концепція маркетингу ; Концепція соціально-етичного маркетингу ; Концепція товару ; Кон’юнктура ринку ; Корисні товари ; Користувач ; Корпоративне ліцензування ; Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами ; Крамниця зі зниженими цінами ; Крамниця товарів повсякденного попиту ; Крива досвіду ; Кругообіг роздрібної торгівлі ; Культура ; Купівельна поведінка ; Купони ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Конфлікт

 — суперечність між двома чи більше сторонами (особами або групами), коли кожна сторона намагається наполягти на своєму і перешкодити іншій стороні зробити те саме.

Конфлікт всередині каналу розподілу

 — суперечності, що виникають між учасниками каналу з приводу цілей і функцій кожного учасника, а також коли учасники визначають, хто що має робити і за яку винагороду.

Конфлікт по вертикалі

 — конфлікт між підприємствами на різних рівнях збуту.

Конфлікт по горизонталі

 — конфлікт між підприємствами на одному рівні збуту.

Конфлікт функціональний

 — конфлікт, що веде до підвищення ефективності діяльності організації.

Концентрований маркетинг

 — одна зі стратегій охоплення ринку, за якої компанія прагне охопити найбільшу частину одного або кількох субринків.

Концепція вдосконалення виробництва

 — заснована на твердженні, що споживач віддасть перевагу товарам, широко репрезентованим і доступним за ціною; керування маркетингом має бути спрямоване на вдосконалення виробництва, форм і методів збуту.

Концепція вдосконалення товару

 — виходить з того, що споживач віддає перевагу товарам, якість, властивості і характеристики яких постійно поліпшуються, а отже, компанія-виробник має докладати всіх зусиль для вдосконалення своєї продукції.

Концепція збуту

 — напрямок діяльності фірм-виробників товарів, коли вони прагнуть щонайліпше організувати збут продукції.

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль

 — заснована на тому, що споживачі не купуватимуть активно товар, який виробляє дана компанія, якщо не вжити спеціальних заходів щодо просування товару на ринок і широкомасштабного продажу.

Концепція маркетингу

 — філософія керування маркетингом, яка передбачає, що досягнення компанією своїх цілей є результатом визначення потреб і запитів цільових ринків і ефективнішого як порівняти з компаніями-конкурентами задоволення споживача.

Концепція соціально-етичного маркетингу

 — виходить з того, що компанія повинна визначити потреби, запити й інтереси цільових ринків, а потім забезпечити вищу споживчу цінність ефективнішими як порівняти з конкурентами способами, котрі підтримують або поліпшують добробут і клієнта, і всього суспільства загалом.

Концепція товару

 — 1) ідея товару, розроблена і сформульована з погляду значущих для покупця характеристик; 2) концепція, що припускає, що товар має належну якість і помірну ціну, а для досягнення бажаних обсягів продажу товару й одержання очікуваного прибутку фірмі-виробнику потрібні невеликі маркетингові зусилля.

Кон’юнктура ринку

 — соціально-економічні, торговельно-організаційні та інші умови реалізації товарів, що складаються у певний період часу й у конкретному місці (регіоні). Основні з цих умов: грошові доходи споживачів, ціни на товари, обсяг і структура товарних ресурсів, у т. ч. товарних запасів. К. р. конкретного характеризується насамперед збалансованістю попиту та пропонування. Вивчення К. р. характеризується систематичним спостереженням за дійсними і можливими відхиленнями попиту і пропонування товарів. Залежно від цього розрізняють сприятливу і несприятливу К. р.

Корисні товари

 — продукти, які не мають великої привабливості, але можуть бути корисними їхнім споживачам у довгостроковій перспективі.

Користувач

 — людина, яка придбаває і використовує товар або послугу.

Корпоративне ліцензування

 — форма ліцензування, коли фірма орендує корпоративну торгову марку або логотип, що вже здобули популярність в одній з категорій товарів і послуг, а потім вик ористовує її в суміжній категорії.

Крамниця-демонстраційний зал, що торгує за каталогами

 — підприємство роздрібної торгівлі з широкою номенклатурою дорогих ходових марочних товарів за зниженими цінами.

Крамниця зі зниженими цінами

 — підприємство роздрібної торгівлі, яке продає стандартний набір продукції за низькими цінами через низькі націнки і високі обсяги продажу.

Крамниця товарів повсякденного попиту

 — невелика крамниця, розташована поблизу житлового району, яка працює з ранку і допізна без вихідних і пропонує обмежений асортимент ходових товарів повсякденного попиту.

Крива досвіду

 — графічне зображення зниження середніх витрат на одиницю продукції, яке супроводжується нагромадженням виробничого досвіду.

Кругообіг роздрібної торгівлі

 — концепція розвитку роздрібної торгівлі. Вона полягає в тому, що нові роздрібні торговці зазвичай починають свою діяльність з торгових операцій нижчого рівня, котрі характеризуються низьким прибутком і низькою ціною, а згодом включаються в торгові операції з вищими цінами і більшим набором послуг, стаючи, по суті, такими самими традиційними роздрібними торговцями, як і ті, кого вони замінили.

Культура

 — сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством, яка розвивається історично.

Купівельна поведінка

 — поведінка кінцевих споживачів, які придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Купони

 — сертифікати, що допомагають заощаджувати гроші під час купівлі певних товарів.
загрузка...