загрузка...
 
Маркетинг розвиваючий ; Маркетинг стимулюючий ; Маркетинг товарно-диференційований ; Маркетинг цільовий ; Маркетинг ціннісних переваг ; Маркетинг ціновий ; Маркетинг, орієнтований на споживача ; Маркетингова інформаційна система (МІС) ; Маркетингова можливість фірми ; Маркетингова петля якості ; Маркетингова ревізія ; Маркетингове макросередовище ; Маркетингове мікросередовище ; Маркетингове середовище ; Маркетингове середовище фірми ; Маркетинговий аудит ; Маркетинговий комплекс ; Маркетингові дослідження ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Маркетинг розвиваючий

 — маркетинг за умов попиту, що формується, на товари (послуги), коли потреба покупців у даному товарі не реалізується в їхній платоспроможний попит. М. р. покликаний схилити покупця до прийняття рішення про купівлю і сформувати адекватну модель купівельної поведінки.

Маркетинг стимулюючий

 — маркетингова діяльність за умов нульового попиту. Виділяють три форми М. с. : 1) прив’язка даного товару чи послуги до якої-небудь з потреб у випадках, коли товари сприймаються покупцями як такі, що втратили всяку цінність; 2) зміна об’єктивних умов з таким розрахунком, щоб додати товару споживчої цінності на даному ринку; 3) поширення інформації про товар чи розповсюдження самого товару тоді, коли нульовий попит викликаний браком товару на ринку або коли ринок не підготовлений до сприйняття даного товару.

Маркетинг товарно-диференційований

 — виробництво двох чи кількох товарів з різними властивостями, у різному оформленні, різної якості, у різній розфасовці і т. д.

Маркетинг цільовий

 — розмежування ринку за цільовою ознакою, вибір однієї чи кількох цілей і розроблення товарів і комплексів маркетингу в розрахунку на кожну з визначених цілей.

Маркетинг ціннісних переваг

 — принцип поінформованого маркетингу, відповідно до якого компанія має вкладати велику частину своїх ресурсів у підвищення ціннісної значущості.

Маркетинг ціновий

 — стратегія маркетингу, яка характеризується керуванням ціною продукції з метою забезпечення сформульованих стратегією завдань.

Маркетинг, орієнтований на споживача

 — принцип поінформованого маркетингу, згідно з яким компанія має вести свою маркетингову діяльність і організовувати її з погляду споживача.

Маркетингова інформаційна система (МІС)

 — фахівці зі збирання, класифікації, аналізу, оцінювання і поширення акту-

альної і точної інформації для прийняття маркетингових рішень, а також відповідні методологічні прийоми і обладнання.

Маркетингова можливість фірми

 — привабливий напрямок маркетингових зусиль, на якому конкретна фірма може домогтися конкурентної переваги.

Маркетингова петля якості

 — схематична модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість продукції чи послуги на різних стадіях — від визначення потреб до оцінки їх задоволення. Послідовний перелік етапів однієї петлі якості такий: маркетинг, пошук і вивчення ринку; проектування і розроблення виробу, матеріально-технічне забезпечення; виробництво виробу; контроль, випробування; упакування і збереження; реалізація і розподіл; монтаж і експлуатація; технічне обслуговування і ремонт; утилізація. Надалі все повторюється в тій самій послідовності, але вже на більш високому рівні якості виробу.

Маркетингова ревізія

 — комплексне, системне, різнобічне і регулярне дослідження маркетингового середовища, завдань, стратегій і оперативної діяльності фірми з метою виявлення проблем, а також можливостей, що відкриваються, і надання рекомендацій щодо плану дій з удосконалення маркетингової діяльності фірми.

Маркетингове макросередовище

 — комплекс факторів і умов широкого соціального плану, що безпосередньо впливає на можливості керівництва службою маркетингу. До М. м. належать фактори демографічного, економічного, природного, науково-технічного, політичного, культурного характеру в масштабах окремого регіону.

Маркетингове мікросередовище

 — комплекс факторів і умов, який безпосередньо стосується самого підприємства і його можливостей щодо задоволення потреб споживачів. Це саме підприємство, його постачальники, маркетингові посередники, споживачі, конкуренти і конкретні аудиторії (ті, що виявляють інтерес до роботи даного підприємства).

Маркетингове середовище

 — сукупність діючих за межами компанії суб’єктів і сил, які впливають на розвиток і підтримку службами маркетингу вигідних взаємовідносин з цільовими клієнтами.

Маркетингове середовище фірми

 — сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами успішну співпрацю.

Маркетинговий аудит

 — всеосяжне, систематичне, незалежне і регулярне вивчення середовища, цілей, стратегій і діяльності компанії з метою визначення проблем і можливостей, а також для вироблення пропозицій щодо складання плану дій, спрямованих на підвищення ефективності маркетингу компанії.

Маркетинговий комплекс

 — набір маркетингових інструментів, які піддаються контролю: товар, ціна, методи розповсюдження і просування товару, — сукупність яких компанія використовує для одержання бажаної реакції цільового ринку.

Маркетингові дослідження

 — вид діяльності, який за д опомогою інформації зв’язує споживача, покупця і громадськість з маркетологом; одержана інформація служить для виявлення і визначення маркетингових можливостей і проблем; вироблення, удосконалення й оцінювання маркетингових дій; відстежування результату маркетингової діяльності; поліпшення розуміння процесу керування маркетингом.
загрузка...