загрузка...
 
Попит прихований ; Попит споживачів ; Попит стимулювальний ; Попит сукупний ; Попит, що падає ; Послідовне розроблення товару ; Послуга ; Послуги виробничі ; Послуги матеріальні ; Послуги на світовому ринку ; Послуги з післяпродажної підтримки товару ; Послуги торгові ; Постачальники ; Постійні витрати ; Потенційний ринок ; Потреба ; Пошу к інформації ; Пошук покупця ; Пошук постачальників ; Пошукова купівельна поведінка ; Пошукове дослідження ; Презентація ; Премії ; Претендент на лідерство ; Приватна марка (посередницька, дилерська, магазинна марка) ; Придатність ; Природне середовище ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Попит прихований

 — стан ринку, за якого покупці не в змозі задовольнити існуючі потреби за рахунок наявних у продажу товарів і послуг.

Попит споживачів

 — сукупність коштів, пропонованих на ринку фізичними і юридичними особами для придбання товарів споживчого призначення.

Попит стимулювальний

 — попит, що сприяє пожвавленню ставлення до товару на даному ринку за допомогою поширення інформації, реклами і післяпродажного сервісу.

Попит сукупний

 — загальний попит на товари і послуги в країні. Переважно поділяється на такі категорії: попит населення на споживчі товари і послуги, попит фірм і уряду на інвестиції, попит центральних і місцевих органів влади на товари і послуги; попит іноземних споживачів і фірм на товари і послуги у формі експорту. П. с. визначає рівень виробництва, а отже, і рівень зайнятості.

Попит, що падає

 — стан ринку, за якого зменшуються обсяги продажу товару чи послуг. У такій ситуації підприємець мусить виявити й проаналізувати причини погіршання кон’юнктури й установити доцільність стимулювання збуту способом пошуку нових цільових ринків, зміни характеристик товару, здійснення ефективнішої комунікації.

Послідовне розроблення товару

 — метод розроблення, за якого в кожний момент часу виконується лише одна стадія розроблення в якому-небудь з відділів компанії; після її завершення проект передається для виконання наступної стадії в інший відділ.

Послуга

 — будь-яка діяльність або благо, яку одна сторона може запропонувати іншій. Послуга по своїй суті є невідчутною і не веде до оволодіння власністю.

Послуги виробничі

– нематеріальний результат виробничої діяльності, що виявляється безпосередньо у виді діяльності, спрямованої на зміну споживчих властивостей продукції.

Послуги матеріальні

 — послуги, надані споживачам переважно у сфері обігу суспільного продукту. П. м. містять у собі діяльність підприємств і організацій вантажного транспорту, заготівлі, торгівлі, матеріально-технічного постачання.

Послуги на світовому ринку

 — послуги, що надходять на зовнішній ринок, які здебільшого не мають упредметненої форми. Вони утворюють світовий ринок послуг, що розчленовується на більш вузькі ринки: ліцензій і ноу-хау, інженерно-консультацій­них, транспортних послуг тощо.

Послуги з післяпродажної підтримки товару

 — послуги, спрямовані на підкріплення реального товару.

Послуги торгові

 — додаткова діяльність торговельного підприємства, спрямована на надання допомоги покупцям у здій-

сненні купівлі товарів, їхній доставці і використанні.

Постачальники

 — компанії і приватні особи, які забезпечують компанію і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва товарів і послуг.

Постійні витрати

 — витрати, які не пов’язані зі зміною обсягів виробництва і збуту.

Потенційний ринок

 — сукупність покупців, які виявляють зацікавленість до певного товару або послуги.

Потреба

 — знадоба, що набрала специфічної форми відповідно до культурного рівня й індивідуальності людини.

Пошу к інформації

 — етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач намагається здобути додаткову інформацію; споживач може просто виявляти підвищену увагу, а може взятися до активних дій щодо збирання необхідних відомостей.

Пошук покупця

 — один з етапів процесу продажу, за якого торговий агент знаходить прийнятних для себе потенційних клієнтів.

Пошук постачальників

 — етап процесу купівлі, на якому компанія-покупець намагається вибрати ліпших постачальників.

Пошукова купівельна поведінка

 — тип поведінки споживачів під час прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли невелике залучення споживачів супроводжується істотними відмінностями між різними марками товару.

Пошукове дослідження

 — збирання маркетингової поперед­ньої інформації, яка допоможе визначити проблему і висунути гіпотези.

Презентація

 — один з етапів процесу продажу, на якому торговий агент викладає «історію» пропонованої продукції і демонструє, як саме вона зароблятиме або заощаджуватиме гроші для покупця.

Премії

 — товари, що пропонуються або безкоштовно, або за дуже низькою ціною як спонукальний мотив для купівлі товару.

Претендент на лідерство

 — компанія, що посідає друге місце в галузі і веде запеклу боротьбу за збільшення своєї частки ринку.

Приватна марка (посередницька, дилерська, магазинна марка)

 — марка, яка створена реселером товару або послуги і належить йому.

Придатність

 — міра, в якій для окремого ринкового сегмента можуть бути розроблені ефективні маркетингові програми, націлені на залучення і обслуговування споживачів, які належать до даного сегмента.

Природне середовище

 — природні ресурси, що використовуються як сировина для виробництва; екологія, на яку справляє вплив будь-яка діяльність людини, у тому числі маркетингова.
загрузка...