загрузка...
 
Реклама кооперативна ; Реклама на місці продажу товарів ; Реклама на транспорті ; Реклама непряма ; Реклама переконувальна ; Реклама підкріплювальна ; Реклама підтримувальна ; Реклама порівняльна ; Реклама престижна, або фірмова ; Реклама телевізійна ; Реклама торгова ; Реклама, що нагадує ; Рекламні сувеніри ; Ремаркетинг ; Референт рекламний ; Референтні групи ; Ринкова стратегія ; Ринковий послідовник ; Ринковий претенден т ; Ринок ; Ринок активний ; Ринок аукціонний ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Реклама кооперативна

 — 1) реклама, оплачувана спільно фірмою-виробником і її збутовими агентами (торговими посередниками), тобто дилерами і виробником; 2) реклама, що фінансується кількома рекламодавцями (загальнонаціональними, локальними).

Реклама на місці продажу товарів

 — вітрини магазинів, вивіски в торговельних залах, упаковки.

Реклама на транспорті

 — поширення реклами з використанням транспортних засобів, на яких розміщують плакати, афіші, малюнки, оголошення. Забезпечує багаторазовість впливу і безперервність вражень від реклами в постійних пасажирів.

Реклама непряма

 — виконання рекламної функції не прямолінійно, а в завуальованій формі, не використовуючи прямих каналів поширення рекламних засобів і не вказуючи безпосередньо рекламодавця.

Реклама переконувальна

 — переконання споживача придбати саме даний виріб, послугу і зробити купівлю, не відкладаючи. Р. п. використовується на етапі зростання життєвого циклу товару, коли перед фірмою постає завдання формування вибіркового попиту.

Реклама підкріплювальна

 — рекламна діяльність, спрямована на те, щоб запевнити покупців у правильності зробленого вибору. У цьому разі в рекламних зверненнях часто фігурують задоволені покупці, які захоплюються тим чи тим товаром. Р. п. використовується на етапах зрілості і відходу з ринку життєвого циклу товару для утримання ринку і утримання споживача у сфері впливу фірми, а також для створення образу фірми.

Реклама підтримувальна

 — комплекс рекламних заходів з метою підтримки попиту на раніше рекламований товар.

Реклама порівняльна

 — пропагування переваг якого-небудь конкретного виробу способом порівняння його характеристик з одним чи кількома іншими виробами в рамках даного товарного класу. Р. п. широко застосовується в таких товарних групах, як автомобілі, шини, зубна паста, дезодоранти тощо.

Реклама престижна, або фірмова

 — реклама переваг фірми, які вигідно відрізняють її від конкурентів. Мета такої реклами — створення серед громадськості і насамперед активних і потенційних покупців привабливого іміджу, реноме, виграшного образу фірми, що викликав би довіру до самої фірми й усіх товарів, які вона випускає.

Реклама телевізійна

 — рекламна діяльність, пов’язана з використанням телебачення. Р. т. дозволяє об’єднувати й ефективно використовувати переваги багатьох засобів реклами. Р. т. відрізняється специфічними умовами передавання рекламної інформації: великою аудиторією, динамічністю, барвистістю, наочністю та ін. За охопленням телеаудиторії можна судити про місткість ринку. Р. т.  — найпоширеніший вид реклами.

Реклама торгова

 — сукупність організаційно-технічних, економічних, естетичних і психологічних засобів і методів, використовуваних для широкого й об’єктивного інформування населення про властивості і якість товарів, розміщення торговельної мережі і форми торгового обслуговування покупців.

Реклама, що нагадує

 — рекламна діяльність, спрямована на утримання завойованих позицій на ринку за допомогою переконання покупця в доцільності й вигідності дальших купівель даного товару. Використовується на етапі зрілості життєвого циклу товару, для того щоб покупці постійно пам’ятали про товар.

Рекламні сувеніри

 — корисні дрібниці з нанесеним на них ім’ям рекламодавця, які безкоштовно вручаються споживачам.

Ремаркетинг

 — маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу.

Референт рекламний

 — розроблювач первинного письмового варіанта рекламних повідомлень для радіо і телебачення на підставі інформації менеджера з реклами і клієнтів щодо постановки завдань у рекламі товарів чи послуг відповідно до фінансових можливостей клієнтів і особливостей засобів масової інформації.

Референтні групи

 — групи, які є прямими (у разі безпосереднього спілкування) або непрямими об’єктами для порівняння, або зразками для наслідування в процесі формування поглядів або поведінки окремої людини.

Ринкова стратегія

 — сукупність маркетингових заходів, за допомогою яких компанія має намір досягнути запланованих обсягів продажу і прибутку.

Ринковий послідовник

 — фірма, що розвивається, яка прагне втримати свою частку, не «розгойдуючи човен».

Ринковий претенден т

 — фірма, що розвивається, яка активно бореться за збільшення своєї частки на ринку.

Ринок

 — сукупність усіх покупців певного типу товару або послуги, як наявних реально, так і потенційних.

Ринок активний

 — ринок з певного виду цінних паперів чи товарів, які є об’єктами частих і великих угод.

Ринок аукціонний

 — ринок, на якому використовується спосіб продажу товарів, нерухомого й іншого майна, а також цінних паперів з публічних торгів, коли покупцем стає той, хто пропонує за товар найбільшу ціну.
загрузка...