загрузка...
 
Ринок відкритий ; Ринок вільний і відкритий ; Ринок внутрішній ; Ринок вторинний ; Ринок двосторонній ; Ринок двоярусний ; Ринок державних установ ; Ринок дилерів ; Ринок другорядний ; Ринок з недостатнім попитом ; Ринок закритий ; Ринок змішаний ; Ринок інвертний ; Ринок інжинірингових послуг ; Ринок млявий ; Ринок некомерційних організацій ; Ринок подвійного аукціону ; Ринок покупця ; Ринок посередників ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Ринок відкритий

 — ринок, торгувати на якому можуть усі бажаючі, а ціни визначаються попитом та пропонуванням.

Ринок вільний і відкритий

 — ринок, на якому попит і пропонування нічим не обмежуються і вільно формують ціни (на відміну від контрольованого ринку).

Ринок внутрішній

 — сфера товарного обміну, обмежена державними кордонами; сукупність економічних відносин товаровиробників і споживачів у частині реалізації товару.

Ринок вторинний

 — ринок без посередників, на якому відбуваються операції з купівлі і продажу іноземних боргових зобов’язань і внутрішніх цінних паперів після первинного їхнього випуску на первинний ринок. Кошти від продажу надходять власнику цінного папера (інвестору), а не корпорації чи урядовому органу, що випустив його. За товарних угод Р. в. є в продажу чи перепродажу товарів посередником, а не первинним продавцем.

Ринок двосторонній

 — ринок, на якому ціни покупця і продавця рівні.

Ринок двоярусний

 — валютний ринок з подвійним режимом, на якому один курс валюти є вільним і залежить від дії ринкових сил, а інший — регулюється урядом способом інтервенцій чи контролю.

Ринок державних установ

 — державні установи, що закуповують або орендують товари і послуги, потрібні для здійснення основних функцій керування.

Ринок дилерів

 — частина ринку цінних паперів, рух яких регулюється діяльністю дилерів, що коригують свої цілі відповідно до змін загального попиту і пропонування та оцінюють папери відповідно до портфеля цих паперів, що нагромадились у ньому.

Ринок другорядний

 — стан ринку, коли котируються акції у вторинному обігу.

Ринок з недостатнім попитом

 — активний і конкурентний ринок, на якому поєднуються великий обсяг операцій і вузький розрив між цінами покупця і продавця.

Ринок закритий

 — товарний ринок, де взаємодіють продавці і покупці, пов’язані різними формами некомерційних відносин: юридичною залежністю, системою пайової участі і фінансового контролю, угодами про спеціалізацію і кооперування, спеціальними торгово-економічними, валютно-кредитними, військово-політичними і специфічними договорами, що не мають суто комерційного характеру.

Ринок змішаний

 — ринок, на якому одні ціни підвищуються, інші — знижуються.

Ринок інвертний

 — ринок, на якому ціни на наявний товар вище від котирувань за угодами на термін, а ціни на товари з найближчими термінами постачання вище за ціни далеких позицій.

Ринок інжинірингових послуг

 — загальний обсяг інженерно-консультаційних послуг, наданих на світовому ринку. Його важко оцінити через недосконалість статистичної звітності, бо велика частина цих послуг входить у контракти на створення об’єктів за кордоном, постачання машинно-технічної продукції, у ліцензійні угоди і т. д.

Ринок млявий

 — ринок, на якому укладається відносно мало угод і ціни майже не змінюються.

Ринок некомерційних організацій

 — школи, лікарні, приватні клініки, в’язниці й інші організації, які надають суспільству товари і послуги та користуються його дотаціями.

Ринок подвійного аукціону

 — ринок, де багато і продавців, і покупців, і вони всі можуть виступати в ролі аукціонера (типовий приклад — термінові і фондові біржі США).

Ринок покупця

 — ринок, на якому більше переваг мають покупці і де найбільш активними «діячами ринку» доводиться бути продавцям.

Ринок посередників

 — торгова діяльність організацій, фірм і інших юридичних осіб, що полягає в придбанні товарів і послуг з метою їхнього наступного перепродажу. Предметом продажу є як реальний товар, так і документ на товар і послуги. Організаційно Р. п. функціонує як біржі, аукціони, ярмарки, торги.
загрузка...