загрузка...
 
Ринок потенційний ; Ринок продавця ; Ринок реального товару ; Ринок регіональний ; Ринок споживчий ; Ринок, що обслуговується ; Рівень товаророзподілу ; Річний план ; Рішення про купівлю ; Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки ; Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням ; Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням ; Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування ; Розповсюдження зразків ; Розповсюдження товару в незмінному вигляді ; Розподільний центр ; Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток» ; Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості ; Розроблення нових товарів ; Розширення асортименту ; Розширення марки ; Розширення меж використання марки ; Розширення меж ринку ; Розширення сімейства марки ; Роль людини ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Ринок потенційний

 — сукупність покупців зі схожими потребами стосовно до конкретного товару чи послуги, з достатніми ресурсами, а також готовністю і можливістю купувати.

Ринок продавця

 — ринок, на якому продавці мають більше переваг і де найбільш активними «діячами ринку» доводиться бути покупцям.

Ринок реального товару

 — ринок, на якому ведеться торгівля реальним товаром на відміну від ф’ючерсної біржі. На Р. р. т. укладають угоди як з негайним постачанням («спот»), так і з постачанням на термін, у майбутньому. Форми організації Р. р. т.   — аукціон, довгостроковий контракт, «телефонно-телексний ринок», разова угода, тендер, біржа реального товару і т. п.

Ринок регіональний

 — ринок, обмежений певною територією. Територіальний розподіл внутрішнього ринку країни, як водиться, збігається з межами адміністративних утворень. Разом з тим регіональні ринки можуть утворюватися і за іншими ознаками, наприклад, західний і східний ринки і т. п. У рамках регіональних функціонують товарні ринки, однак вони можуть мати і міжрегіональний характер.

Ринок споживчий

 — ринок, на якому придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Ринок, що обслуговується

 — сукупність покупців, які вже придбали певний товар або послугу.

Рівень товаророзподілу

 — ланка посередників, які виконують певні функції з переміщення товару і передавання права власності на нього черговій ланці ланцюжка посередників у напрямку кінцевого споживача.

Річний план

 — короткостроковий план, що описує поточну ситуацію, цілі компанії, стратегію на майбутній рік, програму дій, бюджет і форми контролю.

Рішення про купівлю

 — етап процесу прийняття рішення про купівлю, на якому споживач фактично придбаває товар.

Роздрібні крамниці, що торгують за готівковий розрахунок і без доставки

 — великі крамниці з низьким рівнем обслуговування, які пропонують дуже великий асортимент товару і надають знижки на велику партію товару.

Роздрібні торговельні підприємства з обмеженим обслуговуванням

 — роздрібні крамниці, які пропонують покупцям обмежений спектр послуг.

Роздрібні торговельні підприємства з повним обслуговуванням

 — роздрібні крамниці, які пропонують покупцям повний набір послуг.

Роздрібні торговельні підприємства самообслуговування

 — роздрібні крамниці, які пропонують дуже маленький перелік послуг або не пропонують їх узагалі; покупці самостійно шукають, порівнюють і підбирають товар.

Розповсюдження зразків

 — пропонування споживачам невеликої кількос ті товару на пробу.

Розповсюдження товару в незмінному вигляді

 — збут товару на зарубіжному ринку без будь-яких змін.

Розподільний центр

 — великий автоматизований склад, призначений для того, щоб приймати товари від різних підприємств і постачальників, приймати замовлення, ефективно їх опрацьовувати і якнайшвидше постачати товари замовникам.

Розрахунок ціни за методом «прямі витрати плюс прибуток»

 — нарахування стандартної націнки на собівартість товару.

Розрахунок ціни на підставі принципу беззбитковості

 — ціноутворення виходячи з витрат на виробництво, маркетинг і розподіл товару з урахуванням одержання бажаного прибутку.

Розроблення нових товарів

 — створення оригінальних товарів, випуск нових торгових марок силами науково-дослідного відділу компанії.

Розширення асортименту

 — збільшення кількості товарів, що випускаються.

Розширення марки

 — стратегія, за допомогою якої відома товарна марка поширюється на нову продукцію.

Розширення меж використання марки

 — використання успішної торгової марки для випуску нового або зміненого товару в новій категорії.

Розширення меж ринку

 — діяльність фірми зі збільшення збуту за рахунок впровадження наявних чи нових товарів на нові ринки.

Розширення сімейства марки

 — застосування торгової марки, яка має успіх, для пропонування під тією самою марочною назвою додаткових якостей товару певної категорії, наприклад, нові смакові якості, форма, колір, додаткові інгредієнти або змінені розміри упаковки.

Роль людини

 — це сукупність дій, що їх, на думку оточення, повинен виконувати даний індивід.
загрузка...