загрузка...
 
Селективний розподіл ; Середовище зовнішнє ; Сила впливу ; Система надання споживчої цінності ; Системи даних одного джерела ; Складна купівельна поведінка ; «Собаки» ; Соціально-етичний маркетинг ; Спекулятивне позиціонування ; Спеціалізована індустрія ; Спеціалізована крамниця ; Спеціальні заходи ; Спільна марка ; Спільна підприємницька діяльність ; Спільне володіння ; Споживча цінність ; Споживча цінність, що надається ; Споживчий ринок ; Спостереження ; Сприйняття ; Стан купівельної готовності ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Селективний розподіл

 — співпраця більше ніж з одним, але не з усіма посередниками, що бажають продавати даний товар.

Середовище зовнішнє

 — зовнішні умови здійснення підприємницької діяльності, що не залежать від фірми (підприємства, організації), але які мають обов’язково враховуватися під час розроблення стратегії її розвитку, бізнес-плану і т. д.

Сила впливу

 — якісна величина, що оцінює міру впливу звернення, поданого за допомогою даного засобу поширення.

Система надання споживчої цінності

 — система, що складається з ланцюжків цінності конкретної компанії, а також її постачальників, дистриб’юторів і в кінцевому підсумку споживачів.

Системи даних одного джерела

 — електронні системи спостереження, які допомагають виявити зв’язок між реакцією покупців на телевізійну рекламу (визначається за допомогою піплметра) і тим, що вони купують в магазинах (визначається за допомогою сканерів для читання штрихового коду).

Складна купівельна поведінка

 — тип поведінки споживачів під час прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли висока міра залучення супроводжується істотними відмінностями між різними марками товару.

«Собаки»

 — напрям діяльності й товари з низькою швидкістю зростання і невеликою часткою ринку, які можуть приносити достатній прибуток для підтримки самих себе, але не обіцяють стати більш серйозними джерелами прибутку.

Соціально-етичний маркетинг

 — принцип поінформованого маркетингу, відповідно до якого компанія має приймати рішення у сфері маркетингу з урахуванням бажань споживачів, вимог компанії, довгострокових інтересів споживачів і довгострокових інтересів суспільства загалом.

Спекулятивне позиціонування

 — спроба створити у споживачів перебільшене уявлення про можливості компанії, переваги її товарів і торгових марок.

Спеціалізована індустрія

 — індустрія, в рамках якої існує багато можливостей для створення конкурентних переваг, що можуть досягати величезних розмірів і забезпечують високий рівень повернення вкладених коштів.

Спеціалізована крамниця

 — роздрібна крамниця, яка пропонує вузьку групу товарів з великою глибиною асортименту.

Спеціальні заходи

 — заходи, що їх уживають з метою донесення до цільової аудиторії конкретних повідомлень, наприклад, прес-конференції, церемонії урочистих презентацій.

Спільна марка

 — практика використання двома різними компаніями сталих марочних назв одного товару.

Спільна підприємницька діяльність

 — вихід на зарубіжні ринки способом об’єднання з іноземними компаніями з метою виробництва або збуту тих чи тих товарів або послуг.

Спільне володіння

 — спільне підприємство, в якому компанія об’єднується з інвесторами на зарубіжному ринку з метою створення місцевого п ідприємства. Компанія є співвласником цього підприємства і бере участь у керуванні ними.

Споживча цінність

 — оцінна думка споживача про здатність товару задовольнити його потребу.

Споживча цінність, що надається

 — різниця між сукупною споживчою цінністю і сукупними витратами споживача в разі придбання даного товару; «вигода» споживача.

Споживчий ринок

 — окремі особи і сім’ї, що придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Спостереження

 — збір первинних даних під час спостереження за людьми і подіями, які інтересують дослідника.

Сприйняття

 — процес, завдяки якому людина відбирає, організовує й інтерпретує інформацію, формуючи у своїй свідомості картину навколишнього світу.

Стан купівельної готовності

 — стан, через який звичайно проходить покупець до моменту прийняття рішення про купівлю: обізнаність, знання, схильність, перевага, переконаність і здій-

снення купівлі.
загрузка...