загрузка...
 
Стандартизований маркетинговий комплекс ; Статистичний аналіз попиту ; Статус ; Створення прототипу ; Стиль ; Стимулювання власного торгового персоналу ; Стимулювання збуту ; Стимулювання збуту в місцях продажу товару ; Стимулювання споживачів ; Стимулювання торгівлі ; «Сторожі» ; Стратегічна група ; Стратегічний елемент бізнесу ; Стратегічний план ; Стратегія залучення споживачів ; Стратегія «зняття вершків» ; Стратегія корпоративних марок ; Стратегія марочного спектра ; Стратегія міцного впровадження на ринок ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Стандартизований маркетинговий комплекс

 — міжнародна маркетингова стратегія з використання в основному тієї самої продукції, реклами, каналів збуту й інших елементів маркетингового комплексу на всіх міжнародних ринках компанії.

Статистичний аналіз попиту

 — сукупність статистичних процедур, що застосовуються для встановлення найважливіших реальних чинників, що впливають на збут і один на одну; частіше за все аналізуються такі чинники, як ціни, прибуток, населення і просування.

Статус

 — правове становище фізичних чи юридичних осіб.

Створення прототипу

 — процес створення на підставі концепції товару перших дослідних зразків, у ході якого стає ясно, чи здійсненні на практиці ідеї, закладені в концепції.

Стиль

 — основна і своєрідна форма виразу.

Стимулювання власного торгового персоналу

 — стимулювання збуту, яке полягає в заінтересовуванні торгових працівників і підвищенні ефективності зусиль торгового персоналу компанії завдяки преміям, конкурсам, конференціям продавців.

Стимулювання збуту

 — короткочасне спонукання, що заохочує купівлю або продаж товару чи послуги.

Стимулювання збуту в місцях продажу товару

 — експозиції і демонстрації, що проводяться в місцях продажу товару.

Стимулювання споживачів

 — стимулювання збуту, націлене на заохочення споживача до купівлі; включає розповсюдження зразків, купони, компенсації, упаковки, премії, конкурси, залікові талони, демонстрації.

Стимулювання торгівлі

 — стимулювання збуту, націлене на підтримку посередницької фірми і підвищення заінтересованості посередника, що включає зарахування за купівлю, безкоштовне надання товарів, зарахування дилерам за включення товарів у номенклатуру, проведення спільної реклами, видавання «премий-толкачей», проведення торгових конкурсів дилерів.

«Сторожі»

 — члени закупівельного центру організації, що скеровують потік інформації до інших членів центра.

Стратегічна група

 — група компаній певної індустрії, що наслідують тій самій або схожій стратегії на даному цільовому ринку.

Стратегічний елемент бізнесу

 — напрям діяльності компанії, що має окрему місію і завдання, який можна планувати незалежно від інших напрямів.

Стратегічний план

 — сприяє компанії використати в своїх інтересах можливості в швидкозмінному середовищі за рахунок установлення і збереження стратегічної відповідності між цілями і можливостями компанії, з одного боку, і можливостями ринку, що змінюються — з другого.

Стратегія залучення споживачів

 — робить ставку на рекламу і стимулювання кінцевих споживачів з метою створення стійкого попиту на товар. Якщо ця стратегія виявилася ефективною, споживачі запитуватимуть товар у роздрібних або оптових продавців, а ті своєю чергою — у виробника.

Стратегія «зняття вершків»

 — установлення високої первинної ціни на новий товар, щоб поступово отримати максимальний прибуток з усіх сегментів ринку, готових заплатити високу ціну. Це забезпечує компанії менші обсяги продажу за більшого прибутку з кожного продажу.

Стратегія корпоративних марок

 — стратегія відносно торгових марок, за якої компанія використовує свою назву як переважну марочну назву для всіх своїх товарів.

Стратегія марочного спектра

 — стратегія відносно торгових марок, за якої компанія розробляє спектр марочних назв для різних товарних груп.

Стратегія міцного впровадження на ринок

 — установлення низької ціни на новий товар з метою залучення більшої кількості покупців і завоювання великої частки ринку.
загрузка...