загрузка...
 
Товарообмінний залік ; Товарорух (маркетингова логістика) ; Торги (тендери) міжнародні ; Торги відкриті публічні ; Торги закриті ; Торги негласні ; Торгівля ; Торгівля внутрішня ; Торгівля двостороння ; Торгівля зовнішня ; Торгівля зустрічна ; Торгівля комерційна ; Торгівля компенсаційна ; Торгівля консигнаційна ; Торговельні комплекси ; Торговець ; Торговець оптовий ; Торговий агент ; Торгові квоти ; Традиційні канали розподілу ; Тупикова індустрія ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Товарообмінний залік

 — зниження ціни на новий товар за умови здавання старого.

Товарорух (маркетингова логістика)

 — діяльність з планування, виконання і фізичного переміщення матеріалів, готових виробів та інформації, що їх стосується, від місця їхнього виробництва до місця споживання з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.

Торги (тендери) міжнародні

 — конкурсна форма розміщення замовлень на закупівлю на світовому ринку устаткування чи залучення підрядників для спорудження комплексних об’єктів, виконання інших робіт, вклю чаючи надання інжинірингових послуг. Умови конкурсу оголошуються заздалегідь.

Торги відкриті публічні

 — міжнародні торги, до участі в яких запрошуються всі бажаючі фірми й організації. Інформація про проведення таких торгів публікується в періодичній пресі. Звичайно залучають велику кількість учасників, що загострює конкуренцію і дозволяє розмістити замовлення на більш вигідних для замовників умовах.

Торги закриті

 — міжнародні торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм і консорціумів.

Торги негласні

 — міжнародні торги, під час яких тендерні комітети не розкривають пропозицій у присутності учасників торгів і не публікують відомості про те, яка фірма чи який консорціум одержали замовлення.

Торгівля

 — 1) форма обміну продуктами праці і послугами, історично обумовлена виникненням і розвитком товарного виробництва; 2) галузь народного господарства, що забезпечує обіг товарів, їхній рух зі сфери виробництва у сферу споживання.

Торгівля внутрішня

 — галузь народного господарства, що реалізує товарну продукцію на внутрішньому ринку країни. Т. в. охоплює обіг засобів виробництва і предметів особистого споживання. Включає оптову і роздрібну торгівлю.

Торгівля двостороння

 — торгівля між двома державами на підставі угоди про збалансованість товарних потоків і платежів (кліринг).

Торгівля зовнішня

 — торгівля між країнами, що складається з вивезення (експорту) і ввезення (імпорту) товарів і послуг. Т. з. здійснюється переважно через комерційні справи, оформлені зовнішньоторговельними контрактами.

Торгівля зустрічна

 — зовнішньоторговельні операції, умови яких передбачають зустрічні зобов’язання експортерів закупити в імпортерів товари на частину чи повну вартість експортованих товарів. Однією з головних ознак Т. з. є фіксація зобов’язань імпортерів купити товар і зустрічних зобов’язань експортерів у єдиному документі — угоді чи контракті. Основні форми — бартерні угоди, компенсаційні угоди.

Торгівля комерційна

 — особливий вид державної торгівлі; являє собою продаж товарів населенню за підвищеними, комерційними цінами.

Торгівля компенсаційна

 — система торгівлі, за якої експортер товару дає свою згоду на одержання за рахунок платежу за нього товарів із країни-імпортера.

Торгівля консигнаційна

 — вид торгівлі, що передбачає постачання продавцем (консигнантом) товарів масового попиту на склад посередника (консигнатора) для реалізації на ринку протягом визначеного періоду. При цьому продавець не здобуває права власності на товари, що він продає, а оплачує їх у міру реалізації. Непродані товари посередник може повернути. У цьому разі консигнант кредитує посередника на середній термін реалізації товару. Т. к. прискорює терміни постачання, допомагає реалізувати через посередника маловідоме устаткування і продукцію, у швидкому продажу якої продавець не впевнений.

Торговельні комплекси

 — величезні крамниці, що поєднують у собі універсам, крамницю знижених цін і крамницю-склад. Крім продуктів харчування, торгують меблями, електропобутовими приладами, одягом і безліччю інших виробів.

Торговець

 — будь-яка особа, що укладає угоди, у тому числі і спекулянти.

Торговець оптовий

 — 1) банк, брокер, дилер, що має справу з іншими кредитно-фінансовими інститутами, а не з клієнтурою, роздрібними інвесторами; 2) великий посередник і учасник процесу товароруху. Основна функція Т. о.  — закупівля товарів і організація товаропостачання роздрібних торговців. На відміну від інших посередників, Т. о. звичайно є власником товару. Його дохід формується за рахунок різниці між закупівельною і продажною цінами товару.

Торговий агент

 — особа, що працює на компанію і виконує одну або кілька з таких дій: пошук і розвідка, поширення відомостей, обслуговування, збирання інформації.

Торгові квоти

 — стандарти, що встановлюються для торгових агентів і що визначають загальний обсяг продажу і його розподіл за різними видами продукції компанії.

Традиційні канали розподілу

 — канали, що складаються з одного або більше незалежних виробників, оптових і роздрібних торговельних фірм. Кожний з них є окремим підприємством, яке прагне отримати максимальний прибуток, навіть на шкоду прибутку системи загалом.

Тупикова індустрія

 — індустрія, що виробляє переважно сировину й напівфабрикати і характеризується невеликим набором можливостей для створення конкурентних переваг, причому кожна з таких переваг незначна.
загрузка...