загрузка...
 
Установлення дискримінаційних цін ; Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки ; Установлення зональних цін ; Установлення цін відносно до базисного пункту ; Установлення цін для стимулювання збуту ; Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки ; Установлення цін на додаткові товари ; Установлення цін на набір товарів ; Установлення цін на обов’язкове обладнання ; Установлення цін на побічні продукти виробництва ; Установлення цін у межах товарного асортименту ; Установлення цін, орієнтованих на цінність ; Установлення ціни з урахуванням психології покупця ; Установлення ціни на основі закритих торгів ; Установлення ціни ФОБ в місці походження товару ; Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г
Повернутись до змісту

Установлення дискримінаційних цін

 — ціноутворення з урахуванням відмінностей у характеристиках споживачів, товарів або місцезнаходження товару чи послуги. Різниця в цінах не залежить від відмінностей у витратах.

Установлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки

 — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія призначає єдину ціну, включаючи в неї однакову для всіх клієнтів суму транспортних витрат незалежно від місця їх розташування.

Установлення зональних цін

 — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія виокремлює дві або більше географічні зони. Усі клієнти, що перебувають у межах одної такої зони, платять ту саму сумарну ціну; що більше віддалена зона від постачальника, то вище ціна товару.

Установлення цін відносно до базисного пункту

 — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої продавець вибирає певне місто як базисний пункт і стягує з усіх клієнтів транспортні витрати в сумі, що дорівнює вартості доставки від цього міста до місцезнаходження клієнта, незалежно від того, з якого міста фактично відвантажується товар.

Установлення цін для стимулювання збуту

 — тимчасове призначення на товари цін нижчих за прейскурантні, а іноді навіть нижчих за собівартість, для короткочасного підвищення збуту.

Установлення цін з узяттям на себе витрат з доставки

 — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої компанія для одержання замовлень частково або повністю бере на себе фактичні витрати з доставки товарів.

Установлення цін на додаткові товари

 — установлення цін на додаткові або допоміжні вироби, що продають разом з основним виробом.

Установлення цін на набір товарів

 — об’єднання кількох товарів у один набір і продаж його за нижчою ціною.

Установлення цін на обов’язкове обладнання

 — установлення цін на товари, які використовуються разом з основним виробом, наприклад, леза для бритвеного станка або фотоплівка для фотокамери.

Установлення цін на побічні продукти виробництва

 — установлення цін на побічні продукти виробництва для підвищення конкурентоспроможності цін на основні товари.

Установлення цін у межах товарного асортименту

 — установлення цінового інтервалу між товарами, що входять до асортиментної групи, з огляду на різницю в їхній собівартості, на оцінку споживачами їхніх властивостей, а також на ціни конкурентів.

Установлення цін, орієнтованих на цінність

 — стратегія, заснована на пропонуванні споживачам розумного поєднання якості товара і доброго обслуговування за прийнятною ціною.

Установлення ціни з урахуванням психології покупця

 — підхід до ціноутворення, що враховує не тільки економічний, а й психологічний аспект ціни. За цього підходу покупець саме з ціни узнає щось важливе про товар.

Установлення ціни на основі закритих торгів

 — установлення ціни насамперед з огляду на передбачувані ціни конкурентів, а не на власні витрати або попит. Застосовується в тому разі, коли компанія подає заявку на виконання контракту.

Установлення ціни ФОБ в місці походження товару

 — стратегія встановлення ціни за географічним принципом, за якої товари передаються перевізнику на умовах франко-борт (франко-вагон); при цьому всі витрати з доставки товару від підприємства-виготовлювача до місця призначення бере на себе клієнт.
загрузка...