загрузка...
 
2.3. Особливості розвитку спеціалізації та кооперації в сучасних умовах
Повернутись до змісту

2.3. Особливості розвитку спеціалізації та кооперації в сучасних умовах

У сучасних умовах спеціалізація підприємства неминуче приводить до розвитку та інтеграції малих і великих підприємств. Спеціалізовані підприємства мають значні переваги, одна з яких полягає в тому, що в них виникають більш стійкі зв'язки з постачальниками й споживачами, а відтак спрощуються й удосконалюються матеріально-технічне забезпечення та збут. Спеціалізовані підприємства працюють в умовах більш обмеженої номенклатури, сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, які постачаються з кооперування.

Форми інтеграції: субпідряд, франчайзинг, лізинг, венчурна діяльність та ін.

Запитання до самоперевірки

1. Дайте визначення і характеристику спеціалізації.

2. Охарактеризуйте основні види спеціалізації. Дайте стислу характеристику.

3. Охарактеризуйте основні форми спеціалізації. Дайте стислу характеристику.

4. Які показники використовуються для оцінки рівня спеціалізації?

5. За допомогою якого коефіцієнта можна розрахувати рівень розвитку всіх товарних галузей на підприємстві?

6. Назвіть і охарактеризуйте, у чому полягає загальний річний економічний ефект від проведення спеціалізації?

7. Дайте визначення поняття концентрації промислового виробництва та його форм.

8. Які показники використовуються для оцінки концентрації промислового виробництва?

9. Дайте стислу характеристику основним формам комбінування виробництва.

10. На яких принципах ґрунтується оцінка економічної ефективності комбінування виробництва?

11. Коротко охарактеризуйте основні форми інтеграції: субпідряд, франчайзинг, лізинг, венчурна діяльність.

12. Дайте визначення поняття кооперування підприємств.

13. Охарактеризуйте основні форми кооперування підприємств.

14. Які види кооперування виділяють залежно від виду спеціалізації? Дайте стислу характеристику.загрузка...