загрузка...
 
8.2. Типи промислово-фінансових груп
Повернутись до змісту

8.2. Типи промислово-фінансових груп

Виділяють три основні типи ПФГ.

До першого типу належать ПФГ, учасники яких створили акціонерну компанію шляхом об'єднання своїх капіталів. Серцевиною таких ПФГ є центральна компанія (юридична особа, яка виступає основним товариством щодо всіх інших учасників).

Функції ПФГ:

– від імені учасників ПФГ вступає у відносини з державою та іншими особами;

– проводить роботу із цінними паперами;

– складає звітність і консолідований баланс ПФГ;

– здійснює фінансовий менеджмент;

– розробляє бізнес-плани;

– проводить аналіз фінансово-господарської діяльності.

Рисунок 8.1 – Вид першого типу ПФГ

Другий тип ПФГ – це групи, де центральне місце посідає холдингова компанія. Сконцентрувавши контрольний пакет акцій, холдингова компанія перетворюється на управлінський центр усієї групи.

Рисунок 8.2 – Вид другого типу ПФГ

До третього типу ПФГ належать групи, у яких центром власності є кредитно-фінансова установа. Як правило, це комерційний банк. Зустрічається, хоча й досить рідко, варіант, коли центром групи стає інвестиційна компанія.

Рисунок 8.3 – Вид третього типу ПФГзагрузка...