загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

Сучасні  тенденції  економічного  підйому  та  розвитку  економіки незалежної Укаїни вимагають нових підходів до управління підприємствами й організаціями та новітніх методик аналізу їхньої діяльності. Традиційні, технологічно;фінансові, механізми є не в повній мірі достатніми для визначення ситуації на ринку в цілому та прогнозування подальшого розвитку підприємств, які, переважним чином, здійснюють свою діяльність в умовах підвищеного ризику та невизначеності. В такій ситуації необхідно доповнити традиційні механізми новітніми, які були б пов’язані із обґрунтованим залученням і раціональним використанням необхідних матеріальних, фінансових та людських ресурсів. Одним із шляхів вдосконалення управління підприємствами та детальнішого аналізу їхньої діяльності є використання проектних методів управління та інструментаріїв проектного аналізу.

У будь-якому проекті завжди можна побачити три різні виміри – конкретний продукт, який необхідно отримати наприкінці проекту, бюджет і розклад.

У вигляді проекту чи їхньої сукупності можна описати будь-яку діяльність. Таким чином, всю діяльність підприємства можна розкласти на проекти, якими потім необхідно управляти – досвідчено і методично, фінансово;виправдано з метою задоволення вимог, які висуваються до такого проекту, та очікувань його учасників. При цьому, чим складніша діяльніть, тим тонші найстройки інструменту, необхідні користувачу. Звідси походить постійний розвиток теорії проектного менеджменту та проектного аналізу.

Проектний аналіз дає змогу описати всі аспекти діяльності по проекту, аналізує всі проблеми, з якими може зіткнутися підприємство під час його ініціалізації, розробки чи завершення та вказує на шляхи подолання цих проблем. Саме проектний аналіз дозволяє визначити, чи варто вкладати кошти у проекти, чи вигоди від тих проектів переважатимуть неминучі витрати по них, і чи буде досягнуто прогнозованого результату за умови їхньої успішної реалізації. Завдання ускладнюється при умові наявності декількох джерел фінансування проекту, адже у цьому разі кожен із інвесторів має побачити у проекті свій зиск.

У сучасних компаніях управління проектами здійснюється на декількох рівнях. Верхній рівень – управління портфелем проектів, тобто таким набором проектів, які підтримують якусь одну ключову стратегію організації. Наступний рівень – рівень управління проектами у рамках програм. Далі – управління сукупністю немалих проектів чи контрактів. І останній рівень – управління окремими крупними проектами. Для кожного з цих рівнів розроблені та функціонують свої методи управління проектами та розстановки пріоритетів. Все це вимагає великої професійної майстерності.

Сьогодні в Україні набувають свого подальшого розвитку механізми, що стимулюють розвиток інноваційних підприємств та залучення інвестицій як в економіку країни, так і до окремих підприємств з метою розширення аспектів їхньої діяльності. Передумовою успішного функціонування цих метанізмів є проектне управління та, звичайно, грамотне написання проектів з метою їх подальшої успішної та ефективної реалізації.

Незалежно від того, в якому з трьох секторів має «працювати» проект – чи у секторі влади, чи у секторі бізнесу, чи у секторі громадських організацій – він має забезпечити надання або соціального ефекту, або доходу.

Проектний аналіз є методологією та інструментарієм аналізу проектних рішень. Він виступає вершиною уміння економіста побачити та відчути наслідки діяльності підприємства у ситуаціях безпосередньо «з проектом» та «без проекту», відокремити, та, в одночас, узагальнити необхідну інформацію. Уміле використання знань, процедур, навичок з методології проектного аналізу дозволить грамотно порівнювати та обґрунтовувати вибір конкретного проекту, виходячі з показників маркетингового, технічного, організаційного, фінансового, економічного, екологічного та соціального аналізів.загрузка...