загрузка...
 
1.2.3. Концепція проектного аналізу
Повернутись до змісту

1.2.3. Концепція проектного аналізу

Концепція проектного аналізу полягає у тому, що з точки зору наукової спеціалізації проектний аналіз є синтезом знань із різних наукових дисциплін, сфокусованих на розв’язанні проблеми вибору найкращого економічного розвитку, чи стосується це суспільства, чи підприємства. Відповідно, проектний аналіз слід розуміти як динамічний процес, що відбувається у двох площинах – часовій і предметній:

У часовій площині провадяться роботи, які забезпечують процес розвитку проекту, починаючи від виникнення самої ідеї проекту і до його завершення.

У предметній площині здійснюється аналіз і розробка проекту в різних змістових аспектах. Сполучною ланкою цих площин є особлива трійця, до якої входять мета проекту, реально доступні ресурси та організаційні заходи.

Таким чином, проектний аналіз є інструментом планування й розвитку будь-якої діяльності. При цьому концепція проектного аналізу розглядає проект як процес, котрий складається з ряду послідовних стадій, і як структуру, елементами якої є цілі, ресурси та заходи.

Проектний аналіз можна визначити як метод, котрий дозволяє системно оцінити вади й переваги проектів через встановлення логічних схем для:

збору та аналізу даних;

визначення інвестиційних пріоритетів;

розгляду альтернативних варіантів;

аналізу існуючих проблем і врахування різних аспектів;

розробки та реалізації проектів до прийняття рішення про їх фінансування.

Розрізняють наступні види проектного аналізу:

комерційний;

технічний;

організаційний  (інституціональний);

фінансовий;

екологічний;

соціальний;

економічний.

До ухвалення рішення про здійснення проекту необхідно розглянути всі його аспекти протягом усього проектного циклу. Цей перелік у якійсь

мірі відображає послідовність виконання спеціальних видів аналізу (зрозуміло, це не означає можливості суміщення у часі робіт по їх виконанню).загрузка...