загрузка...
 
1.2.4. Функції проектного аналізу. 1.2.5. Оточення проекту
Повернутись до змісту

1.2.4. Функції проектного аналізу. 1.2.5. Оточення проекту

Основними функціями проектного аналізу є:

розробка впорядкованої структури збору даних, яка б дала змогу здійснювати ефективну координацію заходів при виконанні проекту;

оптимізація процесу прийняття рішень на основі аналізу альтернативних варіантів, визначення черговості виконання заходів і вибору оптимальних для даного проекту технологій;

чітке визначення організаційних, фінансових, технологічних, соціальних та екологічних проблем, що виникають на різних стадіях реалізації проекту;

сприяння прийняттю компетентних рішень щодо доцільності використання ресурсів для реалізації проекту.

Проектний аналіз – це також своєрідна філософія бізнесу, опанувавши яку, можна успішніше вести свої справи.

Згідно канонів методології, необхідно визначити середовище, в якому виникає, існує і завершується проект. Адекватне бачення оточення проекту має велике значення, оскільки проект є породженням цього середовища й існує для задоволення тих чи інших його потреб. Тому життєздатність проекту максимальною мірою залежить від того, наскільки точно подано опис оточення проекту з позиції його взаємодії з проектом.

Оточення проекту – це чинники впливу на його підготовку та реалізацію. Розрізняють зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні чинники – чинники, пов’язані з зовнішнім оточенням проекту. Вони поділяються на:

політичні;

економічні;

суспільні;

правові;

науково-технічні;

культурні;

природні.

До політичних чинників належать політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності, міждержавні стосунки.

До економічних – структура внутрішнього валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, умови регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної валюти, розвиненість банківської системи, стан ринків, ступінь свободи підприємництва тощо.

До суспільних – умови та рівень життя, рівень освіти, свобода пересування, соціальні гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоров’я, свобода слова, місцеве самоврядування тощо.

До правових – стабільність законодавства, права людини, права власності, права підприємництва тощо.

До науково-технічних – рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних та промислових технологій, рівень розвитку енергетики, транспорту, зв’язку та комунікацій тощо.

До культурних чинників належать рівень освіченості, історичнокультурні традиції, релігійність тощо.

До природних – кліматичні умови, наявність природних ресурсів, вимоги до захисту навколишнього природного середовища тощо.

Внутрішні чинники – чинники, пов’язані з організацією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відповідальності та обов’язків між учасниками проекту.

До внутрішніх чинників відносяться:

взаємини між учасниками проекту;

професіоналізм команди проекту;

стиль керівництва проектом;

засоби комунікації.

Взаємини між учасниками проекту повинні бути такими, щоб їх інтереси були узгоджені.

Професіоналізм команди проекту повинен забезпечити досягнення його мети.

Стиль керівництва проектом визначає психологічний клімат та атмосферу у команді проекту, впливає на її творчу активність та працездатність. Він має відповідати нормам і правилам сучасного менеджменту. Засоби  комунікації  визначають  повноту,  достовірність  та  оперативність обміну інформацією між учасниками та неабияким чином

забезпечують успіх проекту.загрузка...