загрузка...
 
РОЗДІЛ 2. Доцільність переходу підприємства на проектний метод управління. Етапи переходу Причини переходу підприємства на проектний метод управління
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 2. Доцільність переходу підприємства на проектний метод управління. Етапи переходу Причини переходу підприємства на проектний метод управління

Для обґрунтування практичної доцільності переходу підприємства на проектний метод управління розглянемо наступний приклад. Керівники дуже успішної вітчизняної ІТ-компанії вирішили продати свій бізнес. Досить швидко знайшовся іноземний інвестор, що захотів його купити. Необхідно сказати, що в Україні ІТ-компанії – «високоліквідний товар»: великий ринок, висококваліфікований і досить дешевий персонал. Іноземний інвестор запропонував, умовно кажучи, мільйон доларів. Українські підприємці обурились: за аналогічну компанію в одній з невеликих країн СНД заплатили в чотири рази більше, і це при тому, що їх ринок значно менший у порівнянні з українським. На що іноземні інвестори відповіли: у компанії-аналога в іншій країні CНД є ноу-хау. Виявилось, що це ноу-хау – не що інше, як ефективно функціонуюча система управління проектами, заснована на стандартах РМІ (Project Management Institute1). «Розумієте, – сказали іноземні інвестори, – для нас важливо, щоб будь-який проект був виконаний вчасно та в межах бюджету».

Це у двох словах пояснює доцільність застосування підприємствами проектного менеджменту. Практично управління проектами допомагає:

обґрунтувати доцільність інвестицій;

розробити оптимальну схему фінансування робіт, постачання матеріалів та устаткування;

скласти план, що включає термін виконання робіт, споживання ресурсів, необхідні витрати;

проаналізувати проектний ризик;

PMI – Всесвітня організація управління проектами, яка нараховує близько 100 тисяч членів з 126 країн світу.

ефективно контролювати виконання складеного плану;

аналізувати відхилення фактичного ходу виконання робіт від запланованого та своєчасно коректувати планові показники;

моделювати управлінські впливи на інформаційних моделях проектів та приймати обґрунтовані управлінські рішення;

вести архіви проектів, в яких аналізується досвід їх реалізації, що може бути використано в інших проектах.

І це далеко не всі можливості менеджменту проектів.

У такому сенсі доцільно викорстовувати наступне визначення поняття «проект».

Проект – це тимчасове підприємство, що призначене для створення унікальних продуктів або послуг.

Тимчасове – означає, що у кожного проекту є початок і є кінець, який наступає, коли досягається поставлена мета або коли виникає розуміння, що мета не може бути досягнута.

Унікальність продуктів (послуг) полягає у тому, що вони суттєво відрізняються від інших, аналогічних.

Визначення управління проектами буде наступним.

Управління проектами – це застосування знань, досвіду, методів та засобів до робіт проекту, для задоволення вимог, що виставляються до проекту, і очікувань учасників проекту.загрузка...