загрузка...
 
5.3. Прийняття рішення про готовність проекту до подальшої розробки та реалізації
Повернутись до змісту

5.3. Прийняття рішення про готовність проекту до подальшої розробки та реалізації

Прийняття рішення про готовність проекту до реалізації проводиться в рамках етапу поточного управління та узгодження проекту на підставі отримання відповідей на визначені питання.

1.            Чи відповідає ідея проекту причині, яка зумовила виникнення проекту?

Причинами, які зумовлюють виникнення ідеї проекту є:

1.1.         незадоволені потреби і пошук можливих шляхів їх задоволення;

1.2.         ініціативи приватних чи державних фірм, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;

1.3.         необхідна зробити додаткові капіталовкладення;

1.4.         наявність невикористаних або недовикористаних матеріальних чи людських ресурсів та можливість їх застосування в продуктивніших галузях;

1.5.         труднощі або обмеження в перебігу розробки, викликані браком важливих виробничих потужностей, нерозвиненість сервісу, нестача матеріальних і людських ресурсів або ж адміністративні чи інші перешкоди;

1.6.         прагнення виконати завдання, що стоять перед країною;

1.7.         прагнення створити сприятливі умови для формування відповідної інфраструктури виробництва й управління;

1.8.         стихійні лиха (посухи, повені, землетруси, тощо).

При цьому шляхи надходження ідеї щодо проекту можуть бути з різних джерел.

2.            Якими були шляхи визначення цілей проекту? Чи відповідають поставлені цілі інтересам всіх учасників проекту?

Визначення цілей це процес, який іде у двох напрямах, що взаємно доповнюються. Перший напрямок необхідність скорочення кількості ідей щодо обговорюваного проекту. Другий необхідність докладнішого уточнення відібраної ідеї проекту.

Це можна обґрунтувати наступним чином. Деякі рішення, прийняті на етапі визначення і попереднього відбору ідей проекту далі не можуть зазнавати змін, навіть за умов найретельнішого проведення подальших етапів розробки та експертизи проекту. Особливу увагу необхідно приділяти врахуванню думок всіх учасників проекту. Неузгодженість щодо цілей проекту і незацікавленість сторін досить часто спричиняє низьку якість здійснення проекту.

Наприклад, метою проектів розвитку економіки є поліпшення рівня життя людей, які потрапляють до сфери дії проекту. Така мета може бути досягнута через вирішення локальних завдань різного рівня підвищення ефективності виробництва, зниження транспортних витрат, збільшення обсягу експорту тощо. Тому після визначення ідей проекту необхідно встановити його цілі й масштаби шляхом пошуку такого комплексу заходів, який мав би найвищий шанс забезпечити стабільне підвищення рівня життя людей, що потрапляють до сфери дії проекту.

3.            Чи відсіяні всі гірші варіанти?

Для виявлення кращого варіанту проекту, необхідно розглянути всі можливі його варіанти, які доцільно внести до початкового переліку обговорюваних ідей, а потім шляхом використання логічної схеми відбору відкинути ті варіанти, які очевидно гірші. При цьому, початковий список альтернативних підходів може звузитися до кількох або одного варіанта, стосовно якого існують доволі повні дані про всі його аспекти, вартість, переваги і ймовірний ризик, щоб вважати варіант готовим для проведення стадій розробки та експертизи проекту.

Причини, через які проект може бути відхилений, були розглянуті у Розділі 5.1.

4.            Чи проведений попередній аналіз здійсненності проекту та які його результати?

Попередній аналіз здійсненності поданих варіантів проводиться за умови, що при відборі ідей проекту не вдалося знизити кількість поданих варіантів до мінімальної. Такий підхід дозволяє з'ясувати, які варіанти проекту потрібно залишити для подальшого детального розгляду і водночас навести переконливі причини відхилення інших поданих варіантів.

Ідея проекту може бути схваленою з умови наявності результатів вивчення наступних питань:

1.            обсяг і характер попиту на продукцію проекту серед населення або намічених районів;

2.            наявність альтернативних технічних рішень із відповідними оцінками випуску продукції, в тому числі наявність технологій, які вже використовували на місці, та можливості їх удосконалення;

3.            наявність основних матеріальних і людських ресурсів;

4.            порядок величини витрат на початкові капіталовкладення та на покриття експлуатаційних витрат;

5.            порядок величини фінансової та економічної цінності варіантів проекту;

6.            відсутність організаційних перешкод і рішень, у тому числі політичних, які можуть серйозно вплинути на проект.

Якщо проект визнаний таким, що вартий подальшого розгляду, визначається, які дані будуть потрібні на стадії розробки проекту (наприклад, детальний аналіз ринку, геологічна розвідка місцевості або оцінка природного середовища та потенційних джерел сировини, дані про важливі урядові рішення й політичний курс, економічні, соціальні й культурні характеристики населення в районі здійснення проекту).

Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію розробки за дотримання таких умов:

1.            Проведено відбір альтернативних варіантів проекту.

2.            Ідентифіковано основні організаційні та інші проблеми, які можутьвплинутинадолюпроекту,івизначено,щовониможутьбутирозв'язані.

3.            Визначено очікувані вигоди й витрати.

4.            Існує цілковита підтримка як учасників проекту так і, навіть, влади.загрузка...