загрузка...
 
6.2. Альтернативна вартість та альтернативні рішення
Повернутись до змісту

6.2. Альтернативна вартість та альтернативні рішення

Для проведення аналізу витрат і вигод використовують поняття альтернативна вартість (або можлива вартість opportunity cost) та альтернативні рішення.

Альтернативна вартість використовуваних ресурсів визначається цінністю, яку вони могли би мати при використанні найкращим із можливих альтернативних способів. Концепція альтернативної вартості відіграє центральну роль у концепції витрат і вигод та їхньому аналізі.

Розглядаючи питання про витрати виробника, розглядають:

-              сировину;

-              матеріали;

-              витрати робочого часу;

-              необхідні інструменти й механізми тощо.

Потім робиться оцінка цих ресурсів у грошовому виразі.

Споживча ціна на товар є його альтернативною вартістю. Люди платять за товар не ту ціну, яку вони складають самі, а ту, за якою цей товар оцінюється при найкращому альтернативному використанні.

Вважається, що витрати на виробництво певного товару дорівнюють сумі проведених грошових оцінок. Згідно з концепцією альтернативної вартості, грошова оцінка ресурсів відображає їх цінність при найкращому альтернативному використанні. Наприклад.

1.            При збільшенні обсягів будівництва зростає попит на деревину, внаслідок чого її вартість збільшується. Відтак збільшуються і витрати на виробництво дерев'яних меблів, оскільки їх виробники мають сплачувати зрослу вартість сировини.

2.            Вартість робочої сили також пояснюється концепцією альтернативної вартості. Так, при відкритті в країні нових підприємств, заробітна плата на яких вища за звичайну, збільшуються витрати на заробітну плату і на інших підприємствах.

3.            В одному з цехів підприємства стоїть устаткування, балансова вартість якого становить 8000 грн./од. Завод одержав пропозицію щодо продажу даного устаткування за 10000 грн./од. на умовах франко-вагон. Вартість демонтування устаткування становить 500 грн./од., підготовка до відправки 300 грн./од., транспортування на станцію та завантаження

200 грн./од., податки 40%.

Тим часом є можливість використати дане устаткування в іншому цеху заводу, що означає витрати на його демонтування 500 грн./од., транспортування на самому заводі 50 грн./од., повторний монтаж та налагодження 750 грн./од.

Тобто необхідно вирахувати вартість устаткування при його використанні в іншому цеху за даних умов.

Згідно з концепцією альтернативної вартості, розрахунок має бути такий.

У разі продажу устаткування чисті надходження становитимуть:

Чисті надходження = (10000 (500 + 300 + 200)) -((10000 (500 + 300 + 200)) 8000) * 0,4 = 8600 грн.

У разі використання устаткування у іншому цеху вартість устаткування становитиме: 8600 + (50 + 750) = 9400 грн. (вартість демонтажу включено у розрахунок чистих надходжень).

При підготовці проектів здійснюється аналіз альтернативних рішень щодо досягнення мети проекту. Оскільки здійснення проекту спрямоване на досягнення певної мети, то після його ідентифікації, тобто чіткого формулювання поставленої мети та її структуризації, проводиться розгляд можливих або альтернативних рішень про шляхи її досягнення. Розрізняють наступні типи рішень:

1.            Взаємовиключні рішення такі рішення, прийняття одного з яких виключає прийняття іншого.

Прикладом може бути рішення щодо створення на конкретній земельній ділянці зони відпочинку чи спорудження підприємства.

2.            Заміщувальні рішення рішення, прийняття яких тим чи іншим чином сприяє досягненню різних цілей.

Прикладом може бути побудова греблі і для роботи гідроелектростанції, і для зрошення сільськогосподарських угідь.

3.            Синергетичні рішення рішення, прийняття одного з яких збільшує ефективність прийняття іншого.

Прикладом є модернізація залізничного вокзалу та морського порту міста.

4.            Взаємодоповнюючі рішення рішення, реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого.

5.            Умовні рішення рішення, прийняття одного з яких є можливим лише за умови прийняття іншого.

Прикладом є встановлення системи очищення відходів та запуск автозаправочної станції.загрузка...