загрузка...
 
9.2.1. Чиста теперішня вартість
Повернутись до змісту

9.2.1. Чиста теперішня вартість

Показник чистої теперішньої вартості (Net Present Value NPV), або чистої наведеної вартості, чистої наведеної цінності, дисконтованих чистих вигід, являє собою дисконтовану цінність проекту тобто поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій.

Для розрахунку NPV проекту:

1.            Визначають ставку дисконту.

2.            Використовують її для дисконтування потоків витрат та вигід,

3.            Підсумовують дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі знаком мінус).

Ставка дисконту визначається залежно від видів аналізу.

1.            У фінансовому аналізі ставка дисконту звичайно є ціною капіталу для підприємства.

2.            В економічному аналізі ставка дисконту являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших альтернативних проектів.

Чиста теперішня вартість дорівнює різниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу.

NPV розраховуєтья за такими формулами:

де: B вигоди проекту в рік tC витрати на проект у рік;

і ставка дисконту;

n тривалість (строк життя) проекту.

Умови, за яких проект визнається ефективним або неефективним:

1.            Якщо NPV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування.

2.            Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу.

3.            Якщо NPV менша нуля проект не приймається.

Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту, вигоди та витрати якого розподіляють за роками, якщо ставка дисконту дорівнює 10%.

 

Основна перевага NPV полягає в тому, що всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів.

Ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумку NPV його окремих підпроектів. Ця важлива властивість дає змогу використовувати NPV як основний критерій при аналізі проекту.

Основна вада NPV полягає в тому, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Для аналізу залежності NPV від ставки дисконту використовується крива, яка має назву профіль NPV. Іноді її називають профілем проекту.

NPV

 

Рис. 9.2.1. Залежність величини чистої теперішньої вартості від ставки дисконту

Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості:

1.            Проекти приймаються тільки тоді, коли NPV більша нуля.

2.            За наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.

При виборі взаємовиключних проектів за умов відсутності бюджетних обмежень обирається проект з максимальною NPV. Однак при застосуванні NPV виникають такі ускладнення:

1.            Складно визначити NPV у проектах, до яких входять дрібніші проекти.

2.            При порівнянні проектів різної тривалості за NPV необхідне використання спеціальних процедур приведення строків до порівнюваного періоду.загрузка...