загрузка...
 
9.2.3. Коефіцієнт  вигід  та  витрат
Повернутись до змісту

9.2.3. Коефіцієнт  вигід  та  витрат

Показник коефіцієнту вигід/витрат (Benefit/Cost Ratio BCR) є відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих витрат. Він розраховується за наступною формою:

 

BCR має кілька варіантів розрахунку.

При жорстких обмеженнях на капітал, на відміну від обмежень як по капіталу, так і по поточних витратах, коефіцієнт вигід та витрат розраховується наступним чином:

BCR=(B-O)/K,    (9.8)

де: О поточні витрати;

К капітальні витрати.

При наявності дефіцитних або унікальних ресурсів коефіцієнт вигід та витрат розраховується наступним чином:

BCR=(B-C)/R,     (9.9)

де: R вартість дефіцитних ресурсів.

Прикладом дефіцитних ресурсів може бути іноземна валюта.

Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці. При застосуванні цього критерію слід пам'ятати, що коефіцієнт вигід та витрат має такі недоліки:

1)            може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;

2)            не підходить для користування при виборі взаємовиключних проектів;

3)            не показує фактичну величину чистих вигід.

З прикладу, наведеного у п.9.2.2, було зроблено висновок, що додаткові витрати по проекту А вигідні, оскільки додатковий прибуток дає позитивну NPV в сумі 564. Продовжуючи розглядати даний приклад, можна зробити висновок, що коефіцієнт вигід та витрат у проекті А буде більшим, ніж у проекті В.загрузка...