загрузка...
 
9.2.5. Інші критерії ефективності проекту
Повернутись до змісту

9.2.5. Інші критерії ефективності проекту

До інших критеріїв ефективності проекту відносяться наступні:

1.            Термін окупності проекту (Payback Period PBP чи П ) тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності. Навчальний момент визначається початком операційної діяльності і наводиться у завданні до проекту. Моментом окупності найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дохід ЧД стає і в подальшому  залишається  невід'ємним.

Термін окупності проекту показує кількість років, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту.

Критерій прямо пов'язаний з відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і не сприяє проектам, які дають великі вигоди лише згодом.

Він не може бути мірою прибутковості, оскільки грошові потоки після строку окупності не враховуються.

При оцінці ефективності строк окупності виступає, як правило, лише у вигляді обмеження.

Терміном окупності з урахуванням дисконтування називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту з урахуванням дисконтування. Моментом окупності з урахуванням дисконтування називається той найбільш ранній момент у розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дисконтований дохід ЧДД стає і в подальшому залишається невід'ємним.

Детально обрахунок терміну окупності проекту буде розглянутий при фінансовому аналізі проекту (розділ 14.3).

Критерій використовується як у сфері виробництва товарів, так і у сфері надання послуг.

2.            Критерій найменших витрат (НВ) використовується тоді, коли оцінка вигід проекту складна й ненадійна. При цьому порівнюють наведені витрати по різних варіантах проекту і вибирають той, який при найменших витратах забезпечує найкращі результати.

3.            Критерій прибутку в перший рік експлуатації дає змогу перевірити, чи забезпечують вигоди за перший рік експлуатації проекту "достатню" доходність. При цьому порівнюється чистий дохід за перший рік експлуатації з капітальними витратами проекту, включаючи процентний доход у період робіт по будівництву (береться накопичена сума процентів, а не наведені проценти). Якщо відношення вигід до витрат менше ціни капіталу, то проект, можливо, є передчасним, а при більшому відношенні можна зробити висновок, що з проектом, очевидно, припізнилися.

Використання цього критерію є першим наближенням до повномасштабної перевірки з метою визначити, чи передбачена максимізація NPV планом проекту.

Правила використання критеріїв:

1.            Якщо існують загальні бюджетні обмеження та вигоди і витрати змінюють знак не більше одного разу, то для ранжирування проектів використовують коефіцієнт вигоди/витрати або внутрішню норму рентабельності.

2.            Якщо немає ані бюджетних обмежень, ані обмежень на доступність грошей, тоді при нестабільності знака noтоку використовують тільки чисту теперішню вартість, при стабільності чисту теперішню вартість та внутрішню норму рентабельності.

3.            Для відбору взаємовиключних проектів застосовується чиста теперішня вартість.

4.            При високому ступені непевності використовується строк окупності.

5.            У разі складностей з вираженням вигід у грошовій формі розглядаються або постійні витрати для більшості комплектуючих продуктів, або найменші витрати для менш складних продуктів.загрузка...