загрузка...
 
10.3.1.Імітаційний метод Монте-Карло
Повернутись до змісту

10.3.1.Імітаційний метод Монте-Карло

Найбільш результативним інструментом проектного аналізу є імітаційне моделювання Монте-Карло.

Походження назви даного методу відповідає місту Монте-Карло, яке у минулому столітті було і залишається досі містом із майже найбільшою кількістю казино. В наслідок цього в ньому і зародились перші математичні основи ризику в азартних іграх. У 1964 році Д. Хертц вперше використав імітаційне моделювання в проектному аналізі.

Сьогодні імітаційне моделювання вимагає наявність потужних комп'ютерів та ефективного програмного забезпечення, та здійснюється за такими етапами (кроками):

1.            Визначення(встановлення)законуймовірнісногорозподілувипадкових величин вхідних змінних, від яких залежить величина грошових потоків. Під вхідними змінними ("х") можуть бути: обсяг ринку, ціна продажів, індекс зростання ринку, частка ринку, необхідні інвестиції, залишкова вартість інвестицій, операційні витрати, постійні витрати, строк служби

обладнання, тощо.

2.            Випадковий вибір значень змінних у відповідності до відомих законів розподілу.

За допомогою датчика випадкових чисел, введеного у програму, проводиться вибір значень вхідних змінних відповідно до відомого закону розподілу.

3.            Розрахунок на основі цих значень необхідних показників (наприклад, критеріїв ефективності проекту: NPV, IRR).

Для цих реалізацій випадкових величин розраховуються значення змінних, які з ними тісно пов'язані, наприклад, податки. Відтак, значення цих змінних використовуються для розрахунку грошових потоків, NPV, IRR та інших.

4.            Продовження імітаційних експериментів до отримання закону ймовірнісного розподілу необхідних показників (наприклад, критеріїв ефективності проекту: NPV, IRR). При цьому, якщо необхідні показники задовольняють, переходять до наступного етапу, якщо ні повертаються до етапу 2 (формують цикл).

Цей етап імітаційного моделювання для різних реалізацій вхідних випадкових величин повторюється достатню кількість разів (навіть до 500 разів і вище).

5.            Оцінка результатів ймовірнісного розподілу.

Схематично імітаційну модель можна представити у вигляді схеми (рис.10.3.1):

 

Рис. 10.3.1. Імітаційне моделюваннязагрузка...