загрузка...
 
10.3.2. Аналіз чутливості
Повернутись до змісту

10.3.2. Аналіз чутливості

Аналіз чутливості це техніка аналізу проектного ризику, яка показує, як зміниться значення чистої теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вхідної змінної за інших рівних умов.

Проведення аналізу чутливості досить проста операція, яка легко піддається алгоритмізації, що зводиться до таких кроків:

1-й крок. Визначення ключових змінних, які справляють вплив на значення чистої теперішньої вартості (NPV).

2-й крок. Встановлення аналітичної залежності NPV від ключових змінних.

3-й крок. Розрахунок базової ситуації встановлення очікуваного значення NPV при очікуваних значеннях ключових змінних.

4-й крок. Зміна однієї з вхідних змінних на потрібну аналітикові величину (в %). При цьому всі інші вхідні змінні мають фіксоване значення.

5-й крок. Розрахунок нового значення NPV та його зміни в процентах. Слід відзначити, що 4-й і 5-й кроки проводяться послідовно для всіх вхідних змінних, вносяться до таблиці й зображуються графічно, тобто,

аналітик одержує серію відповідей на питання "а що, коли?".

6-й крок. Розрахунок критичних значень змінних проекту та визначення найбільш чутливих із них.

Критичне значення показника це значення, при якому чиста теперішня вартість дорівнює нулю (NPV=0).

7-й крок. Аналіз одержаних результатів і формування чутливості NPV до зміни різних вхідних параметрів.

Якщо порівнюються два проекти, то проект з більш чутливою NPV розглядається як ризикованіший, оскільки малі зміни вхідної змінної спричиняють великий розкид значень NPV навколо очікуваного, тобто більшу невизначеність, а отже, і більший ризик.

Аналіз чутливості має недолік: NPV інвестиційних проектів практично завжди чутлива до змін змінних витрат та ціни продажів.

Власний ризик проекту залежить як від чутливості NPV до зміни значень вхідних змінних, так і від інтервалу ймовірних значень цих змінних, який визначається їх імовірнісним розподілом.

Аналіз чутливості розглядає зміну окремих змінних проекту, виявляючи величину їх критичних значень. В аналізі чутливості розглядається окремий вплив кожної змінної на результуючу величину. На практиці всі змінні впливають на результати проекту одночасно, погіршуючи або поліпшуючи результуючу величину NPV.



загрузка...