загрузка...
 
10.3.3. Аналіз сценаріїв
Повернутись до змісту

10.3.3. Аналіз сценаріїв

Аналіз сценаріїв на основі прогнозу ймовірності настання базового, песимістичного чи оптимістичного сценаріїв показує можливість реалізації проекту.

Аналіз сценаріїв це техніка аналізу інвестиційного ризику, що дає змогу врахувати і чутливість чистої теперішньої вартості (NPV) до зміни вхідних змінних, і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Для проведення сценарного аналізу проектний аналітик має одержати інформацію про кількісні характеристики "поганої" множини станів (високі зміни витрати, низький рівень продажів, низькі ціни збуту) та "хорошої" множини станів.

Для цих значень змінних розраховується NPV, а, відтак, порівнюється з очікуваним базовим значенням NPV. Тобто проводиться розрахунок NPV за песимістичним, оптимістичним та базовим сценаріями.

Результати аналізу сцераніїв ттакож використовуються для визначення математичного очікування NPV, середньоквадратичного відхилення, варіїації. Для цього необхідна експертна оцінка ймовірності реалізації кожного сценарію. Щоб одержати інформацію про ризикованість проекту, необхідно порівняти коефіцієнт варіації NPV конкретного проекту з коефіцієнтом варіації "середнього" проекту підприємства

Аналіз сценаріїв має недолік: він обмежений тим, що розглядається лише декілька дискретних значень результатів проекту, тим часом, як у реальності цих значень може бути незліченна кількість.загрузка...