загрузка...
 
12.1. Технічний або виробничий план
Повернутись до змісту

12.1. Технічний або виробничий план

Даний розділ повинен докладно описувати методи, за допомогою яких виконавець проекту планує здійснювати технічну реалізацію проекту. Необхідно надати опис виробничого процесу із зазначення вузьких із технологічної точки зору місць та шляхів їх подолання.

Виробничий план містить інформацію щодо:

-              виробничого процесу;

-              виробничих приміщень;

-              устаткування;

-              джерел постачання матеріалів, сировини, устаткування і кадрів;

-              субпідрядників.

У цьому розділі повинні бути описані усі виробничі й інші робочі процеси. Тут же розглядаються всі питання, пов'язані з приміщеннями, їхнім розташуванням, устаткуванням, персоналом. Якщо створюване підприємство відноситься до категорії виробничих, то необхідний повний опис виробничого процесу: як організована система випуску продукції (послуг) і як здійснюється контроль над виробничими процесами, яким чином будуть контролюватися основні елементи, що входять у вартість продукції (наприклад, витрати праці і матеріалів), як буде розміщене устаткування.

Виробнича інформація включає визначення виробничих потреб підприємства, що залежать від того, яку продукцію воно збирається випускати. Велику частину необхідної інформації можна одержати у виробників аналогічної продукції. При зборі виробничої інформації необхідно звернути увагу на наступні питання:

-              виробничі операції: необхідно установити перелік усіх базових операцій по обробці і зборці, з'ясувати, чи не можна доручити деякі з них субпідрядникам, а якщо можна, то які і кому;

-              устаткування: скласти специфікацію всього необхідного устаткування і по кожній одиниці устаткування з'ясувати, чи можна взяти його в оренду, чи потрібно купувати;

-              приміщення: визначити потреби у виробничих площах, можливості оренди приміщень, їхньої покупки і т.д.;

-              сировина і матеріали: скласти список усіх видів сировини і матеріалів, установити назви фірм-постачальників, їхні адреси й орієнтовані ціни;

-              трудові ресурси: скласти перелік спеціальностей з вказівкою кількості працівників по кожній спеціальності, їхньої заробітної плати і виявити можливості підготовки таких фахівців;

-              накладні витрати: витрати на покупку інструментів, спецодягу, канцелярських товарів, на оплату рахунків за електроенергію, водопостачання та інші муніципальні послуги, на заробітну плату управлінського персоналу, тощо.

Якщо деякі операції передбачається доручити субпідрядникам, варто дати зведення про них, включаючи назву субпідрядника, його адресу, причини, по яких він був обраний, ціни й інформацію про укладені контракти. По тих операціях, що передбачається виконати власними силами, необхідно дати схему виробничих потоків, список виробничого устаткування, сировини і матеріалів з вказівкою постачальників (назва, адреса, умови постачань), орієнтовну вартість, а також список виробничого устаткування, що може знадобитися в майбутньому. Нарешті, у цьому розділі повинні знайти відображення питання, що стосуються темпів збільшення чи скорочення випуску продукції.

У цьому розділі необхідно навести інформацію по наступних питаннях:

                Розрахунок обсягів реалізації продукції протягом запланованого періоду відповідно до оцінки попиту та плану продажів.

Заповнюється таблиця наступного зразка (табл. 12.1) із наведенням запланованих обсягів реалізації продукції.

Таблиця 12.1.

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

Таблиця 12.1. заповнюється, виходячи з технічних характеристик устаткування та приладів з урахуванням вимог технологічного процесу.

1.1.         Необхідні виробничі потужності.

1.2.         Ресурси, найбільш необхідні для виробничого процесу, джерела їх постачання.

Заповнюється таблиця наступного зразка (таблиця 12.2).

Таблиця 12.2

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

1.1.Режим постачання ресурсів та умови оплати, можливість залучення інших джерел постачання.

1.2.  Можливість кооперації та характеристика ймовірних партнерів. На основі виробничого плану визначається:

1.            Обсяг необхідних інвестиційних витрат за проектом.

2.            Поточні витрати на випуск продукції.загрузка...