загрузка...
 
13.3. Організаційний план
Повернутись до змісту

13.3. Організаційний план

Організаційним планом визначається оптимальна організаційна структура за проектом, розраховується чисельність працюючих та фонд заробітної плати.

Організаційний план і управління персоналом окреслює:

1)            форму власності;

2)            зведення про партнерів, власників підприємства;

3)            зведення про керівний складі;

4)            організаційну структуру та команду проекту.

У цьому розділі вказується форма власності підприємства: чи це індивідуальне підприємство, товариство, чи акціонерне товариство. Якщо це товариство, необхідно навести умови, на яких воно формується. Якщо це акціонерне товариство, необхідно дати зведення про кількість і тип акцій, що випускаються.

Наводиться організаційна структура підприємства. Даються зведення про кількість персоналу і розширення штату, навчання і підготовку кадрів, а також про залучення консультантів, радників, менеджерів. Наводяться зведення про учасників проекту і план-графік його здійснення.

У цьому розділі розглядаються питання управління підприємством й управління проектом. Мається на увазі, яким чином організована керівна група, і описується роль кожного її члена. Наводяться короткі біографічні зведення про всіх членів ради директорів. Аналізуються знання і кваліфікація всієї команди в цілому, тому що варто пам'ятати, що необхідна збалансована керівна група. В ідеальному випадку таланти й уміння кожного її члена будуть доповнювати один одного й охоплювати усі функціональні галузі бізнесу (маркетинг, фінанси, питання, зв'язані з персоналом, виробничий процес). Однак малоймовірно, що невелика фірма на ранній стадії свого становлення зможе зібрати досить добре збалансовану команду. У цьому випадку для виявлення слабких сторін управління підприємством можна скористатися послугами консультантів.

У цьому ж розділі повинні бути представлені дані про керівників основних підрозділів, їхні можливості і досвід, а також про їх обов'язки. Детальні анкетні дані і характеристики наводяться в додатку. У цьому розділі висвітлюється механізм підтримки і мотивації провідних керівників, тобто, яким чином вони будуть зацікавлені в досягненні намічених у бізнес-плані цілей, як буде оплачуватися праця кожного керівника (оклад, премії, пайова участь у прибутку). Рекомендується представити організаційну схему з вказівкою місця кожного керівника в організаційній ієрархії.

Ознайомивши з організаційним планом, потенційний інвестор повинен одержати уявлення про те, хто саме буде здійснювати керівництво проектом та керівництво підприємством в цілому і яким чином будуть складатися відносини між членами керівництва на практиці.

Даний розділ висвітлює:

1.            Характеристику структури підрозділів, що здійснюють реалізацію проекту, та взаємостосунки між ними;

2.            Потребу у створенні додаткових служб, відділів та груп для реалізації проекту (у випадку зміни структури наводиться структурна схема підприємства (організації));

3.            Процес контролю за роботою;

4.            Потребу в робочій силі та додаткових працівниках за категоріями, вимоги до їх кваліфікаційного рівня, потреба у перенавчанні, продуктивність праці.

Заповнюється таблиця наступного зразка (таблиця 13.3.1).

Таблиця 13.3.1

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

5.            Дані про діючу систему заробітної плати, механізми нарахування зарплати різним категоріям працівників, систему стимулювання.

Заповнюється таблиця із зазначенням середньомісячної заробітньої плати працівників (грн., $ доллар США,  ін..) за группами вказаними в таблиці 13.3.2.

Таблиця 13.3.2.

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

**Середньомісячна заробітна плата працівників наведена в .

Зважте, що з кожним роком приріст заробітної плати повинен збільшуватися в середньому на 5 %.

6.            Умови праці.

У даному розділі доцільно конкретно визначити всіх учасників проекту та їх обов'язки.

Наприклад,: "Учасниками даного проекту будуть… . Основними обов'язками учасників будуть… . Розробка і підготовка … ."

Визначається діяльність та розклад:

1.            Організаційна робота (по проекту);

2.            Розробка детальних планів діяльності за напрямками;

3.            Детальний розподіл обов'язків за напрямками та визначення конкретних термінів виконання поставлених завдань (розклад).

Домовленість про повернення зайвих коштів доволі часто обумовлюється одразу ж в організаційному плані. Тобто, якщо у розпорядженні підприємства (організації) після завершення реалізації проекту залишаються не витрачені кошти, механізм їх повернення і зобов'язання сторони-отримувача коштів завідомо обумовлюються, про що йдеться в тексті проекту. Наприклад,:  "Я,  __П.І.П.__,  директор  __(назва  отримувача коштів)          , зобов'язуюсь використовувати кошти, надані      (кредитором)      для реалізації мети проекту, і, у разі необхідності, зобов'язуюсь повернути зайві кошти у строки, вказані     (кредитором)     .".загрузка...