загрузка...
 
14.2. Інвестиційний план
Повернутись до змісту

14.2. Інвестиційний план

Інвестиційний план є своєрідним продовженням виробничого плану. І якщо у виробничому плані описуються кількісні та якісні показники процесу виробництва, то в інвестиційному плані треба описати ті витрати, які необхідно зробити, аби підготувати все необхідне для здійснення виробничого процесу за проектом.

В інвестиційному плані має бути викладено:

1.            Докладний кошторис витрат по проекту.

2.            Перелік джерел фінансування проекту.

3.            План графік виконання робіт по проекту (календарний).

1. Кошторис витрат включає загальні витрати за проектом, а саме:

1.            Передінвестиційні витрати це витрати, пов'язані з підготовкою проекту, а саме:

1)            маркетингові та організаційні витрати, які здійснюються на попередній та підготовчій стадіях проекту;

2)            витрати на розробку техніко-економічного обґрунтування, бізнесплану, програмних продуктів;

3)            витрати на проведення науково-дослідницьких робіт та розробку проектної, конструкторської, технологічної та іншої документації, тощо.

2.            Інвестиційні витрати це витрати на формування безпосередньо виробничих фондів, які після прийняття їх (фондів) виконавцем проекту на баланс підлягають амортизації.

Інвестиційні витрати по проекту можуть складатися з таких витрат, як витрати на:

4)            придбання або зведення будівель та споруд;

5)            придбання устаткування та приладів;

6)            проведення будівельно-монтажних та інших робіт, тощо.

3.            Податки і збори включають:

1)            ПДВ, нарахований на вартість закупленого устаткування, будівельних та монтажних робіт, що включені в інвестиційні витрати, якщо такі роботи виконувались сторонніми організаціями;

2)            мито, нараховане на вартість устаткування, що перетнуло митний кордон України;

3)            інші платежі та збори, що мають сплачуватись у зв'язку із закупкою устаткування, будівельними, монтажними та пусковими роботами, які здійснюються по проекту.

ПДВ, сплачений при здійсненні інвестиційних витрат, підлягає поверненню за рахунок зменшення відповідних платежів у наступні періоди.

Вартість мита відноситься на витрати виробництва в період, коли воно сплачується.

4.            Початкові витрати на виробництво це витрати, що мають здійснюватись на початку реалізації проекту та не можуть бути покриті за рахунок доходів від діяльності по проекту.

Такі витрати можуть включати: купівлю ліцензій та патентів, а також:

1)            оплату праці,

2)            витрати на електроенергію,

3)            витрати на матеріали, тощо, на початковому етапі виробництва. Заповнюється таблиця наступного зразка (таблиця 14.2.1).

Таблиця 14.2.1.

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

Важливі ремарки:

1.            В розділах І-ІІ вартість передінвестиційних і інвестиційних витрат вказується без ПДВ.

2.            В п. 6 розділу ІІ вартість зазначається по кожному типу устаткування окремо.

3.            Розрахунок розділу IV має враховувати наступне:

1.1.         Оскільки фактично початкові витрати на виробництво, що не можуть бути покриті доходами, дорівнюють збиткам від діяльності по проекту за 1-й період, дані розділу 14 (15) вносяться після складання Плану доходів та витрат (який буде розглянутий пізніше у Фінансовому плані проекту).

За умови існування збитків на початковому етапі реалізації проекту (що будуть відображені у Плані доходів і витрат, п. 7), такі дані вноситимуться у нашу таблицю у вигляді витрат, що потребують додаткового фінансування.

1.2.         Витрати на маркетинг, рекламу та інші заходи, що передбачаються по проекту та мають фінансуватись з прибутку, необхідно зіставити з Планом отримання чистого прибутку (п. 9.1.), який буде розглянутий пізніше у Фінансовому плані проекту.

У випадку, якщо відзначається дефіцит коштів на фінансування таких заходів, він також має бути відображений у розділі 14 (15) таблиці.

2. Джерела фінансування.

До джерел фінансування проекту належать:

1.            Власні кошти підприємства можуть бути утворені за рахунок коштів фонду розвитку виробництва та амортизаційного фонду.

2.            Залучені кошти:

1)            банківські кредити;

2)            товарні кредити (надані постачальниками устаткування);

3)            кошти облігаційних позик;

4)            інші позикові кошти (інші види кредитів).

Слід зазначити, що до залучених коштів відносяться гранти фондів, кошти спонсорів та інша безповоротна фінансова допомога.

Заповнюється таблиця наступного зразка (таблиця 14.2.2).

Таблиця 14.2.2.

 

*Кількість років відповідає терміну тривалості проекту (у даному випадку наведений приклад проекту, тривалість якого становить 5 років).

Важливі ремарки:

1.            В розділі ІІ таблиці 14.2.2 кожен кредит, позика, безповоротна фінансова допомога, тощо вказується в окремому рядку.

2.            Визначений показник загального обсягу фінансування (" (р. І + р. ІІ)) використовується для розрахунку ефективності та окупності проекту (у Фінансовому плані проекту).

Важливо пам'ятати:

Обсяги витрат, заплановані кошторисом витрат за проектом, мають співпадати з обсягами Джерел фінансування.

Дані вказаних таблиць використовуються для складання руху готівки. Запам'ятайте, що інвестиційний план завжди повинен містити:

1.            Аргументацію пояснення, чому саме даний кредитор повинен підтримати даний проект.

2.            Інформаційне забезпечення пояснення, яким чином запланований проект та внесок кредитора будуть висвітлені (у ЗМІ, серед різних прошарків населення, тощо).загрузка...