загрузка...
 
РОЗДІЛ 16. Екологічний аналіз проекту
Повернутись до змісту

РОЗДІЛ 16. Екологічний аналіз проекту

Екологічний аналіз займає особливе місце в проектному аналізі, тому що недосконалі з погляду взаємин між діяльністю людини і навколишнім середовищем, ще недостатньо вивчені, рішення приводять до необоротних змін у навколишньому середовищі.

Екологічний аналіз ґрунтується на використанні методів фінансового й економічного аналізів, застосуванні таких категорій, як альтернативна вартість та невідчутні вигоди. У ході екологічного аналізу використовуються загальнозастосовувані методики з використанням ринкової ціни певних товарів та послуг (зміна продуктивності, втрата доходу, альтернативна вартість) та використанням величини безпосередніх витрат (аналіз ефективності витрат, превентивні витрати).

Для екологічного аналізу використовуються потенційно застосовувані методики з використанням величин "уявного ринку" (ціна власності, вартість землі, різниця в заробітній платі, величина транспортних витрат) та з використанням порядку потенційних витрат (витрати на заміну, витрати на переміщення (переселення), тіньовий проект).

Задачею екологічного аналізу проекту є встановлення потенційного збитку, який наноситься проектом навколишньому середовищу, як в інвестиційний, так і в постінвестиційний період, а також визначення заходів, необхідних для пом'якшення чи запобігання цьому ефекту, тобто необхідно знаходити такі засоби досягнення цілей проекту, що не зменшують "ємність" екосистеми.

Тому в план проекту повинні включатися відповідні керівні стандарти, а також заходи забезпечення дотримання цих стандартів. За даними Всесвітнього банку, витрати на необхідні заходи для захисту навколишнього середовища складають не більше 3% загальних витрат проекту. Значних витрат (до 10%) вимагають ті проекти, що мають потребу у включенні захисних заходів після завершення їхньої розробки.

Проведення стандартного аналізу економічної ефективності екологічних проектів часто є неможливе, тому що екологічні витрати і результати нерідко дуже важко розрахувати. У цих випадках використовують якісний аналіз (наприклад, впливу якісь забруднюючої речовини на зір, смак, корозію, тварин, рослини). Проте якісний аналіз, як і кількісний, повинен показати різницю між ситуаціями "з проектом" і "без проекту".

Впливи на навколишнє середовище досить неоднозначні і не завжди легко піддаються звичайному аналізу з позицій витрат і вигід проекту. Масштаб та обсяг необхідної оцінки впливу проекту на навколишнє середовище обумовлюються масштабом і обсягом змін у ньому, очікуваних у зв'язку з проектом. Деякі проекти безпечні для навколишнього середовища, наприклад, проекти в галузі охорони здоров'я. У таких ситуаціях чинники довкілля мають бути взяті до уваги, але це робиться в рамках стандартного процесу підготовки й експертизи і окрема оцінка впливу на довколишнє середовище звичайно не потрібна. Інші проекти негативно впливають на навколишнє середовище, наприклад, будівництво автозаправочних станцій. У таких ситуаціях екологічний аналіз має важливе значення.загрузка...