загрузка...
 
17.2. Індикатори  соціального  аналізу
Повернутись до змісту

17.2. Індикатори  соціального  аналізу

Об'єктивна взаємозалежність технічних, економічних та соціальних чинників у розвитку регіонів потребує розробки оптимальної системи показників. Різноманітність визначень систем показників є наслідком різних підходів до соціальних досліджень.

Американські соціологи досліджують соціальні показники мети і результатів, французькі соціальні показники ресурсів та результатів, залишаючи осторонь питання про цілі. Вітчизняні соціологи будують системи показників, включаючи в них показники цілей, ресурсів, соціальних механізмів та результатів. Система показників має такі характеристики:

-              інтегральний характер показників, що пов'язує різні сфери та рівні соціального розвитку;

-              фіксувати плановані й фактичні результати, а не проміжні стани суспільного   розвитку;

-              мати внутрішню структурованість характеру показників, то пов'язують ступінь розвитку економічних і соціальних результатів;

-              здатність до фіксації не тільки кількісних змін, а й якісних станів. Таким чином, розробникам проекту важливо вибрати систему соціальних індикаторів, які дозволяють визначити нормативний стан проекту (соціальний аспект), а також мати змогу відстежувати динаміку розвитку та обслуговування проекту. Побудова системи індикаторів соціального розвитку має ґрунтуватися на принципі кількісної оцінки процесів розвитку нації та народностей. У таблиці 17.2.1. наведено систему показників індикаторів, що необхідно визначати у соціально-

му проектуванні та соціальному аналізі.

Таблиця 17.2.1.

 

Соціальний аналіз передбачає не лише фіксацію існуючого рівня, а й прогнозування зміни показників під впливом проекту. Необхідно обережно ставитись до проектування соціальних показників, оскільки багато з них мають тісний взаємозв'язок. Так, зміна вікової структури населення спричиниться і до трансформації суспільного й майнового статусу, змін у житлових потребах та соціальних послугах. Прогнози соціального середовища мають враховувати весь спектр можливих впливів, а не лише змін, зумовлених реалізацією проектів. Різнобічний аналіз цих показників дає можливість визначати зрушення, що відбуваються в соціальному розвитку при реалізації проекту.

Результати прогнозування майбутньої соціальної поведінки ще менш певні, ніж прогнозування економічної поведінки, а розробка ефективних організаційних структур і підходів, покликаних змінити соціальну поведінку, є ще складнішим завданням. Соціальний аналіз здатен підвищити якість прогнозів проекту, користуючись даними порівнянних проектів і ґрунтуючись на підготовці й великому досвіді аналітиків.

Розробники проектів нерідко безпідставно вважають, що розвиток подій ітиме за оптимістичним сценарієм, виходячи із завищених оцінок зацікавленості місцевого населення в проекті, зумовлених розумінням потреби в ньому, наявних для реалізації проекту ресурсів, економічних і соціальних стимулів реалізації, а також прогнозів, темпів змін, соціальних умов. Отже, соціальний аналіз може сприяти більш ефективній розробці та реалізації проекту завдяки обізнаності в інтересах населення регіонів.загрузка...