Політологія - О. С. Лозовицький

ЗМІСТ

ВСТУП

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Контрольні запитання

Тема 2. Історія світової політичної думки

Контрольні запитання

Тема 3. Політична діяльність та влада. Політичні партії

Контрольні запитання

Тема 4. Сучасні ідейно-політичні течії

Контрольні запитання

Тема 5. Політична система суспільства

Контрольні запитання

Тема 6. Економічна і соціальна політика

Контрольні питання

Тема 7. Політика та етнонаціональні відносини

Контрольні запитання

Тема 8. Особистість і політика. Політичне лідерство. Політичні еліти

Контрольні запитання

Тема 9. Політична культура

Контрольні питання

Тема 10. Світовий політичний процес

Контрольні запитання

БАЗОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ГЛОСАРІЙ

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИзагрузка...