Маркетингова політика комунікацій - Лук’янець Т. І.

Переднє слово

РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

1.1. Засадні поняття

1.2. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання

1.3. Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

1.4. Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій

1.5. Цілі та завдання курсу

РОЗДІЛ 2. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ

2.1. Загальні відомості

2.2. Маркетинг, комунікації, реклама

2.3. Планування рекламної діяльності виробника

2.3. Планування рекламної діяльності виробника

2.4. Особливості створення ефективного рекламного звернення

РОЗДІЛ 3. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

3.1. Загальні відомості

3.2. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів

3.3. Комунікативність стимулювання продажу товарів

3.4. Особливості застосування стимулювання продажу товарів

3.5. Планування заходів стимулювання продажу товарів

3.6. Досвід акцій зі стимулювання продажу товарів в Україні

3.7. Особливості державного стимулювання

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ)

4.1. Загальні відомості

4.2. Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

4.3.Робота з контактними аудиторіями

4.4. Паблік рилейшнз в органах влади

4.5. Деякі специфічні заходи з паблік рилейшнз

4.6. Політична реклама та її особливості

РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ

5.1. Загальні відомості

5.2. Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

5.3. Класифікація рекламних засобів, їхнє оцінювання та вибір

5.4. Планування рекламної діяльності торгового підприємства

5.5. Особливості реклами на місці продажу послуг

РОЗДІЛ 6. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

6.1. Загальні відомості

6.2. Прямі поштові рекламні відправлення

6.3. Змішані засоби прямого маркетингу

6.4. Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення

6.5. Досвід визначних рекламістів США у сфері прямого маркетингу

6.6. Сучасні технології прямого маркетингу

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК І ЯРМАРКІВ

7.1. Загальні положення

7.2. Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку)

7.3. Організація участі підприємства у виставках (ярмарках)

7.4. Робота виставки (ярмарку)

7.5. Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)

7.6. Маркетингова політика комунікацій на виставках (ярмарках)

РОЗДІЛ 8. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

8.1. Загальні відомості

8.2. Психологічні основи комунікацій у процесі персонального продажу

8.3. Модель персонального продажу товарів і послуг

8.4. Організація ефективного персонального продажу

8.5. Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості

РОЗДІЛ 9. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

9.1. Загальні відомості

9.2. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів

9.3. Упаковка і засоби товарної інформації

9.4. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль

9.5. Упаковка і фірмовий стиль

РОЗДІЛ 10. БРЕНДИНГ

10.1. Загальні відомості

10.2. Механізм впливу брендів на споживацьку аудиторію

10.3. Брендинг як елемент маркетингової політики комунікацій

10.4. Методика розроблення назви бренда

10.5. Управління активами бренда

10.6. Рекомендації фахівців щодо архітектури створення бренда

РОЗДІЛ 11. СПОНСОРУВАННЯ

11.1. Загальні положення

11.2. Класифікація спонсорування та організація маркетингових заходів зі спонсорування

11.3. Проведення кампанії зі спонсорування

11.4. Розроблення «території» товарної марки та форми організації створення її «духовності»

РОЗДІЛ 12. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ І КОРИСТУВАЧІВ ТОВАРІВ

12.1. Загальні положення

12.2. Сервісне обслуговування — інструмент маркетингу

12.3. Класифікація сервісного обслуговування покупців товарів

12.4. Стандарти обслуговування

РОЗДІЛ 13. ПРЕСТИЖНА РЕКЛАМА

13.1. Загальні відомості

13.2. Досягнення високозалученого інформативного ставлення до бренда

13.3. Прийоми реклами для високозалученої трансформативної цільової аудиторії

РОЗДІЛ 14. ФРАНЧАЙЗИНГ

14.1. Загальні відомості

14.2. Маркетингові комунікації з франчайзингу

14.3. Укладання франшизи, її переваги та вади

РОЗДІЛ 15. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ

15.1. Особливості організації служби маркетингової політики комунікацій

15.2. Опрацювання плану маркетингових комунікацій підприємства

15.3. Економікс маркетингової політики комунікацій

15.4. Персонал

Післясловозагрузка...