Документалістика

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

1.1. Значення документаційного забезпечення управління

1.2. Документ, системи документації. державна система документаційного забезпечення управління

1.3. Автоматизована система документаційного забезпечення

РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Державний стандарт оформлення

2.2. Вид документа

2.3. Бланк документа

2.4. Порядок адресування документів

2.5. Погодження документів

2.6. Посвідчення документа

2.7. Відмітки на документах

2.8. Вимоги до тексту документа

2.9. Складання організаційно-розпорядчих документів

2.10. Структура та оформлення кадрової документації

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Систематизація документів. номенклатура справ

3.2. Формування справ

3.3. Зберігання справ

3.4. Передача документів в архів

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В СУБ

РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Основні поняття та визначення

5.2. Формування інформаційних ресурсів

5.3. Інформаційні ресурси і документування інформації

5.4. Користування інформаційними ресурсами

5.5. Інформація. Інформаційні системи, технології та засоби їх забезпечення

5.6. Захист інформації в галузі інформаційних процесів та інформаціїзагрузка...