загрузка...
 
2.5.Зв’язок показників надійності із функціональною точністю технологічної системи
Повернутись до змісту

2.5.Зв’язок показників надійності із функціональною точністю технологічної системи

Ефективність технологічної системи безпосередньо пов’язана зі сту­пенем її адаптації до виконання своєї службової функції. Такий показ­ник характеризується якістю функціонування системи, яка може оці­нюватись одним або декількома показниками. На ці показники зада­ються певні обмеження, які визначаються конкретними умовами вико­ристання технологічної системи. Ці обмеження формують систему кри­теріїв якості функціонування.

Придатність технологічної системи до забезпечення показників якості функціонування в заданих межах визначимо як функціональну точність технологічної системи. Очевидно, поняття функціональної точності можна застосувати для будь-якої частини технологічної систе­ми, для якої можна виділити конкретну технічну функцію та визначити показник якості її виконання. Функціональна точність зв’язується із надійністю таким чином: якщо задати межі значень показників якості функціонування, то вихід за них розцінюється як відмова.загрузка...