загрузка...
 
3.4.Багатофакторний експеримент 3.4.1.Характеристика багатофакторного експерименту
Повернутись до змісту

3.4.Багатофакторний експеримент 3.4.1.Характеристика багатофакторного експерименту

Досліджувані явища та процеси переважно залежать від багатьох факторів. Перед дослідником постає завдання відділити й оцінити вплив кожного з цих факторів на досліджуваний процес, та ще й в умовах дії випадкових збурень. Для розв’язання цього завдання при проведенні пасивного чи активного багатофакторного експерименту застосовуються спеціальні статистичні методи.

Пасивний багатофакторний експеримент полягає в аналізі резуль­татів спостережень, які залежать від багатьох факторів, які діють одно­часно. При цьому дослідник не може певним чином організувати план експерименту, щоб спростити оцінку впливу кожного фактора, оскіль­ки послідовність зміни їх значень визначається не ним, а дією зовніш­ніх факторів. Однак він повинен вибрати і врахувати найбільш важливі фактори, що впливають на результат, та оцінити їх вплив на досліджу­ване явище. Для цього широко застосовуються методи дисперсійного аналізу:

Активний багатофакторний експеримент дає змогу певним чином планувати експеримент з тим, щоб спростити процедуру оцінки впливу кожного із факторів.загрузка...