загрузка...
 
4.3.1.Види відносних величин
Повернутись до змісту

4.3.1.Види відносних величин

 

Відносні величини динаміки характеризують ступінь зміни абсолютного або середнього рівня явища у звітному періоді у порівнянні з базисним. Вони обчислюються як відношення рівня звітного періоду до рівня будь-якого іншого, прийнятого за базу.

Якщо відносні величини обчислені до якогось одного періоду, то вони називаються базисними:

,

де k – коефіцієнт росту; уt – рівень звітного періоду; уо – рівень базисного періоду.

Якщо відносні величини обчислені як відношення рівня звітного періоду до рівня попереднього періоду, то вони називаються ланцюговими:

,

де уt - 1 – рівень попереднього періоду.

2.Відносна величина виконання плану показує, у скільки разів фактична величина того чи іншого показника перевищує або яку частину планової величини становить:

,

 де  уфакт і упл – фактичний рівень і плановий відповідно.

3.Відносна величина планового завдання показує, у скільки разів планова величина того чи іншого показника перевищує фактичну його величину у базисному періоді:

,

де уо – фактичний рівень базисного року.

4.Відносні величини структури характеризують склад сукупності, питому вагу складових частин цілого в їх загальному підсумку. Обчислюють діленням обсягу кожної частини сукупності на обсяг сукупності в цілому. Виражаються в коефіцієнтах або у відсотках.

5.Відносні величини координації характеризують співвідношення частин досліджуваної сукупності, які показують, у скільки разів порівнювальна частина сукупності більша або менша частини, що приймається за базу порівняння. Вибір бази порівняння довільний.

6.Відносні величини порівняння - це результат відношення однойменних абсолютних величин, які належать різним об’єктам і мають однакову часову визначеність.

7.Відносні величини інтенсивності характеризують ступінь насиченості досліджуваним явищем певного середовища. Вони обчислюються як відношення величини досліджуваного явища до обсягу того середовища, у якому розвивається явище. Виражаються іменованими числами, в яких поєднуються одиниці вимірювання чисельника і знаменника.

 загрузка...