загрузка...
 
5.2. Показники варіації
Повернутись до змісту

5.2. Показники варіації

 

Розмах варіації – це різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки:

Він характеризує межі, в яких варіюють значення ознаки. Використовують для попередньої оцінки варіації.

Середнє лінійне відхилення – середнє значення з модулів відхилень кожного варіанту від середнього значення.

            або     

Ще один спосіб усереднення відхилень варіант від середньої арифметичної, що дозволяє обійти складність, зумовлену рівністю нулю їх алгебраїчної суми – розрахунок квадратів відхилень варіант від середньої з наступним їх усередненням. Цей показник називається дисперсією.

 або          

Середнє квадратичне відхилення – характеризує абсолютне коливання значень варіюючої ознаки і виражається в тих самих одиницях, що і варіанти.

В статистичній практиці часто виникає необхідність порівняння варіації різних ознак. Для цього вищезгадані показники не можна використовувати.

Для здійснення такого роду порівнянь статистика використовує коефіцієнт варіації – виражене в процентах відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичноїзагрузка...