загрузка...
 
Контрольні питання з курсу „Риторика”; Риторика - Гриценко Т.Б.
Повернутись до змісту

Контрольні питання з курсу „Риторика”

1. Поняття про ораторське мистецтво. Історичні традиції ораторського красномовства.

2. Зв’язок риторики з іншими науками.

3. Основні поняття класичної риторики.

4. Типи ораторського мистецтва.

5. Оратори Стародавньої Греції.

6. Оратори Стародавнього Риму.

7. Ораторське мистецтво на Русі. Перші риторики.

8. Ораторське мистецтво в Україні в ХVІ-ХVII ст.ст.

9. Сучасні форми красномовства.

10. Жанри сучасного ораторського мистецтва.

11. Оратор і аудиторія. Сприйняття оратора слухачами.

12. Вчення про поняття в логіці.

13. Вчення про судження.

14. Фігури силогізму.

15. Логічні помилки і парадокси.

16. Предмет еристики.

17. Красномовство софістів і софістика.

18. Давньогрецькі майстри красномовства.

19. Риторика Сократа.

20. Демосфен ? великий оратор Греції.

21. „Риторика” Арістотеля. Основні ідеї праці.

22. Цицерон ? великий оратор Риму. Секрети його майстерності.

23. Видатні оратори імператорського Риму.

24. Перші пропагандисти християнства.

25. Християнське красномовство у Київській Русі ХІ-ХПІ ст.ст.

26. Визначні українські майстри красномовства (Петро Могила та Іван Вишенський).

27. Ритори Києво-Могилянської академії.

28. Інвенція, її основні елементи.

29. Основні класичні „топоси”.

30. Мистецтво диспозиції.

31. Логічні помилки під час підготовки промови.

32. Основні принципи елокуції.

33. Стилістичні фігури у риториці.

34. Основні вимоги до зовнішнього вигляду і манер оратора.

35. Доведеність і аргументація у виступі.

36. Основні вимоги до мови у виступі оратора.

37. Значення риторики для сучасного українського суспільства (за умов побудови правової Української держави).

38. Фаховий аспект риторики.

39. Категорія моралі (етосу) у риториці.

40. Поняття стилю у риториці.

41. Основні розділи риторики.

42. Основні закони риторики.

43. Основні етапи риторичної підготовки промов.

44. Основні вимоги до оратора й аудиторії.

45. Передумови виникнення риторики у Давній Греції.

46. Давньогрецькі риторичні школи.

47. Місце риторичної техніки в ораторстві давніх греків.

48. Істина, мораль, краса й гармонія у давньогрецькій риториці.

49. Риторична діяльність Гая Юлія Цезаря.

50. Основні роди і види промов.

51. Епідейктичне красномовство.

52. Проповідь як основний жанр церковної риторики.

53. Риторичні ознаки послань Івана Вишенського.

54. Риторичне вчення Феофана Прокоповича.

55. Особливості судової риторики.

56. Гуманістичне спрямування сучасної риторики.

57. Шляхи удосконалення особистості і фахівця за допомогою риторики.

58. Українські судові оратори ХІХ-ХХ ст.

59. Види судових промов, їх функції.

60. Підготовка судової промови.

61. Зміст і побудова обвинувачення.

62. Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів у промові.

63. Характеристика особи підсудного в обвинувальній промові.

64. Обгрунтування пропозицій про міру покарання, цивільний позов в обвинувальній промові.

65. Аналіз причин і умов, що сприяли вчиненню злочину (в обвинувальній промові).

66. Заключна частина промови прокурора.

67. Репліка прокурора.

68. Промова прокурора у разі відмови від обвинувачення.

69. Зміст захисної промови адвоката.

70. Вступна частина захисної промови.

71. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінювання доказів у захисній промові.

72. Обгрунтування кваліфікації злочину у захисній промові.

73. Міркування про цивільний позов, міру покарання у захисній промові.

74. Заключна частина захисної промови.

75. Репліка адвоката.

76. Альтернатива в захисній промові.
загрузка...