загрузка...
 
14.4. Аналіз ліквідності; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

14.4. Аналіз ліквідності

Ліквідність комерційного банку — це можливість і здатність банку виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах. Ліквідність балансу як ступінь покриття зобов’язань активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням насамперед обов’язкових економічних нормативів Національного банку України. Взяті нами ці та ряд інших, найбільш суттєвих, прийнятих в економічній літературі показників (алгоритм розрахунку та економічний зміст яких наведено в табл. 14.8), на нашу думку, дають можливість достатньо повно розкрити ліквідність балансу банку.

Наведений у табл. 14.8 блок показників призначено для оцінки ліквідності банку щодо його здатності перетворювати активи в грошову готівку для погашення зараз (на дату складання балансу) та в найближчий період зобов’язань перед клієнтами за їх поточними, депозитними, ощадними рахунками, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами.

Таблиця 14.8

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ Й ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст показника визначає

Показники ліквідності

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Показує можливість банку погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами (Д)

2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку

Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку

Характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов’язань (Ззаг) всіма активами (Азаг)

3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів

Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів

Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Авл) у робочих активах(Ар)

4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань

Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань

Характеризує забезпечення дохідними активами банку (Ад) його загальних зобов’язань (Ззаг) і сповіщає про часткове погашення зобов’язань банку поверненнями дохідних активів

5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності)

Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів

Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є незбалансована ліквідність)

6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань

Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань

Розкриває здатність банку погашати зобов’язання (Ззаг) високоліквідними активами (Авл) та через продаж майна (Ам)

Як свідчать дані, наведені в розрахунковій таблиці 14.9, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності (відповідно 53 % на 1 січня 2001 р. і 99 % на 1 січня 2002 р. за норми НБУ не менше 20 %) і загальної ліквідності (відповідно 174 % і 169 % за норми не менше 100 %), і це забезпечувало спроможність банку погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами.

Дещо знизилася забезпеченість робочих активів високоліквідними: з 24 % на 1 січня 2001 р. до 15 % на 1 січня 2002 р. за нормативної вимоги НБУ не менше 20 %. Це виникло через зростання робочих активів на 131 % і скорочення високоліквідних на 11 %. Отже, це зниження — сигнал про необхідність активізації управлінських заходів, спрямованих на усунення появи ризикового фактора, який також контролюється НБУ.

Про підвищення забезпеченості дохідними активами всіх зобов’язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань. За нормативу в межах 70—80 % вона зросла з 96 % на 1 січня 2001 р. до 119 % на 1 січня 2002 р.

Доповнюючим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів. Як видно із табл. 14.9, цей показник зріс з 102 % на 1 січня 2001 р. до 120 % на 1 січня 2002 р. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має зростаючу тенденцію. Отже, видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність.

Як показує коефіцієнт генеральної ліквідності, продовжує залишатися високою спроможність банку погашати зовнішні зобов’язання за залученими і позиченими коштами високоліквідними активами та через продаж нерухомості (майно і незавершені капітальні вкладення). Він дещо скоротився з 106 % до 99 %, але цей рівень дуже високий.

Таким чином, розрахована і розглянута в табл. 14.9 система показників банку показала, що він дотримувався в 1999—2002 рр. нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами.

Таблиця 14.9

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

Назва показників

Умовні позначення

Станом на 1.01.

Відхилення, %

2001 р.

2002 р.

Вихідні дані, тис. грн

1. Коррахунки в банках

Ккр

34 271,7

102 079,5

297,8

2. Готівка в касі банку

Ка

21 813,9

10 741,5

49,2

3. Зобов’язання в депозитах усіх видів

Д

105 984,3

113 359,2

106,9

4. Активи загальні

Аз

265 435,2

308 562,3

116,2

5. Зобов’язання (залучені і позичені кошти) всіх видів

ЗК

152 531,1

182 636,1

119,7

6. Активи високоліквідні

Авл

47 485,5

37 575,9

79,3

7. Активи робочі

Ар

194 396,1

254 238,6

130,8

8. Активи дохідні

Ад

146 910,6

216 662,7

147,5

9. Активи в майні (основні засоби і нематеріальні активи)

Ам

37 966,8

48 029,7

126,5

10. Видані кредити

КР

108 703,8

136 421,4

125,5

Розрахунок коефіцієнтів

Оптимальне значення

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності ((ряд. 1 + ряд. 2) : ряд. 3)

Кмл

0,53

0,99

Не менше 20 %

2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку (ряд. 4 : ряд. 5)

Кзл

1,74

1,69

Не менше 100 %

3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів (ряд. 4 : ряд. 5)

Ксвр

0,24

0,15

Не менше 20& nbsp;%

4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань (ряд. 8 : ряд. 5)

Крл

0,96

1,19

Близько 70—80 %

5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (ряд. 10 : ряд. 3)

Кскзд

1,02

1,20

?

6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань ((ряд. 6 + ряд. 9) : : ряд. 5)

Кглз

1,06

0,99

?
загрузка...