загрузка...
 
14.5. Аналіз ефективності управління; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

14.5. Аналіз ефективності управління

Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність.

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.

За цим принципом і сформована на підставі даних наведеного вище балансу (див. табл. 14.1) система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управління банком (табл. 14.10), здійснено їх розрахунок для аналізу досягнутого рівня і тенденції в часі — як за дохідністю, так і прибутковістю (табл. 14.11).

Так, загальний рівень рентабельності за доходом (табл. 14.11), показуючи розмір балансового прибутку на 1 грн доходу (він досягав рівня 39,7 коп. за 2000 рік і 40 коп. за 2001 р.), водночас характеризує, що структура доходів, яка склалася, забезпечує тенденцію до зростання прибутку й відображає ефективність наданих послуг і здійснюваних банківських операцій.

Чиста процентна маржа, яка мала в зазначені роки відповідно рівні 17,0 % і 12,9 %, розкриває не тільки рівень дохідності активів від процентної різниці, а й характеризує ефективність контролю банку за дохідними активами і дешевими ресурсами. Ця різниця є головним видом надходжень для підтримання ліквідності, платою за ризики за кредитними, інвестиційними та лізинговими операціями. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.

Чистий спред, що перебував на рівні 10,2 % за 2000 р. і 9,2 % за 2001 р., показує не тільки зниження рівня дохідності від процентних операцій, а й характеризує, яка різниця склалася між ціною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх в активи (переважно в кредитний портфель).

Таблиця 14.10

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ Й ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст показника визначає

І. Рентабельність за доходом

1. Загальний рівень рентабельності

Загальний рівень рентабельності

Розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн доходу (Дз)

2. Окупність витрат доходами

Окупність витрат доходами

Розмір доходу (Дз) на 1 грн витрат (Вз)

3. Чиста процентна маржа

Чиста процентна маржа

Розкриває рівень дохідності активів від процентної різниці

4. Чистий спред

Чистий спред

Розкриває рівень дохідності активів від процентних операцій

5. Інший операційний дохід

Інший операційний дохід

Свідчить про рівень дохідності активів (Аз) від інших нетрадиційних послуг і доходів інших (Ді)

6. «Мертва точка» прибутковості банку

«Мертва точка» прибутковості банку

Показує мінімальну дохідну маржу для покриття всіх витрат, після чого банк починає заробляти прибуток

Закінчення табл. 14.10

Найменування показника

Алгоритм розрахунку

Економічний зміст показника визначає

7. Продуктивність праці, грн

Продуктивність праці

Рівень доходу (Дз) на одного середньорічного працівника (СП)

ІІ. Рентабельність по чистому прибутку

8. Рентабельність активів, %

Рентабельність активів

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому

9. Рентабельність дохідних активів

Рентабельність дохідних активів

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів

10. Рентабельність загального капіталу

Рентабельність загального капіталу

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного загального капіталу

11. Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу)

Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу)

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу

12. Рентабельність діяльності за витратами

Рентабельність діяльності за витратами

Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат банку (Вз)

13. Продуктивність праці середньорічного працівника

Продуктивність праці середньорічного працівника

Рівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного працівника (СП)

Таблиця 14.11

ВИХІДНІ ДАНІ ТА РОЗРАХУНКИ ОСНОВНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Назва показників

Умовні позначення

Станом на 1.01.

Темп зміни в % або абсолютне

2001 р.

2002 р.

І. За доходом

а) Вихідні дані, тис. грн

1. Балансовий прибуток

ПБ

35 244,3

40 235,1

114,2

2. Доходи загальні

ДЗ

88 788,0

100 590,0

113,3

3. Процентні доходи

Дп

60 348,0

59 049,0

97,8

4. Непроцентні доходи

Дн

28 440,0

41 541,0

146,1

5. Інші операційні доходи

Ді

1557,0

3147,0

202,1

6. Процентні витрати

Вп

17 100,0

22 044,0

128,9

7. Середньорічні активи загальні

254 211,0

286 722,0

112,8

8. Середньорічні активи недохідні

112 983,0

84 805,0

75,0

9. Надані кредити середньорічні

153 573,0

139 122,0

90,6

10. Підпроцентні зобов’язання (депозити + міжбанківські кредити)

Зпп

58 803,0

66 426,0

113,0

11. Витрати загальні

Вз

64 587,0

72 417,0

112,1

12. Витрати непроцентні

Вн

47 484,0

50 373,0

106,1

13. Середньорічна чисельність працівників

СЧП

350

400

114

б) Коефіцієнти ефективності

1. Загальний рівень рентабельності (ряд. 1 : ряд. 2)

К1

39,7

40,0

+0,3

2. Коефіцієнт окупності витрат доходами (ряд. 2 : ряд. 11)

К2

1,375

1,389

+0,014

3. Чиста процентна маржа (рівень дохідності активів) (ряд. 3 – ряд. 6) : (ряд. 7) • 100

К3

17,0

12,9

–4,1

4. Чистий спред (рівень дохідності процентних операцій) [(ряд. 3 : ряд. 9) • 100] –– [(ряд. 6: ряд. 10) • 100]

К4

10,2

9,2

–1,0

Закінчення табл. 14.11

Назва показників

Умовні позначення

Станом на 1.01.

Темп зміни в % або абсолютне

2001 р.

2002 р.

5. Інший операційний дохід (на середньорічні активи) (ряд. 5 : ряд. 7)

К5

0,6

1,1

+0,5

6. «Мертва точка» прибутковості банку (ряд. 12 – ряд. 4) : (ряд. 7 – – ряд. 8)

К6

0,13

0,04

–0,09

7. Продуктивність праці, грн (ряд. 2 : ряд. 13)

К7

253 680,0

264 750,0

+1107

ІІ. За чистим прибутком

а) Вихідні дані, тис. грн

1. Чистий прибуток

ЧП

24 671,1

28 164,6

114,2

2. Середньорічні активи

Aзаг

254 211,0

286 722,0

112,8

3. Середньорічні дохідні активи

141 228,3

201 917,0

142,9

4. Середньорічний загальний капітал

91 590,0

109 311,0

119,3

5. Середньорічний статутний фонд (акціонерний капітал)

23 545,0

28 066,0

119,2

6. Загальні витрати

Вз

64 587,0

72 417,0

112,1

7. Середньорічна чисельність працівників

СЧП

350

400

114

б) Коефіцієнти ефективності за чистим прибутком

1. Рентабельність активів, % (ряд. 1 : ряд. 2)

К8

9,7

9,8

+0,1

2. Рентабельність дохідних активів, % (ряд. 1 : ряд. 3)

К9

17,5

13,9

–3,6

3. Рентабельність загального капіталу, % (ряд. 1 : ряд. 4)

К10

26,9

25,8

–1,1

4. Рентабельність статутного фонду (акціонерного капіталу), % (ряд. 1 : ряд. 5)

К11

104,8

98,3

–6,5

5. Рентабельність діяльності по витратах, % (ряд. 1 : ряд. 6)

К12

38,2

38,9

+0,7

6. Продуктивність праці середньорічного працівника, грн (ряд. 1 : : ряд. 7)

К13

70 489,0

70 411,0

–78,0

Водночас мертва точка прибутковості банку (вона показує, яка мінімальна дохідна маржа повинна бути для покриття всіх витрат, після якої можна заробляти прибуток) з 13 коп. за 2000 р. знизилася до 4 коп. на гривню робочих активів за підсумками 2001 р. Як видно з табл. 14.11, це сталося завдяки значному зростанню непроцентних доходів з 28,4 тис. грн до 41,5 тис. грн, або в 1,5 раза і скороченню неробочих активів з 112 ,9 до 84,8 тис. грн, або в 1,3 раза, тоді як непроцентні витрати зросли незначно з 47,5 до 50,4 тис. грн, або в 1,06 раза. Отже, банк провів ефективну роботу щодо забезпечення випереджаючому зростання непроцентних доходів порівняно з аналогічними витратами.

У частині іншого операційного доходу дані табл. 14.11 свідчать про зростання його за дворічний період на 1 середньорічну гривню активів з 0,60 коп. до 1 грн 20 коп. і під-тверджують активність банку у розвитку нетрадиційних видів діяльності та формуванні постійної тенденції до зростання доходів від неї.

З тих самих позицій виходячи із рівня досягнутої рентабельності за чистим прибутком і оцінюється ефективність управління банком.

Рентабельність за чистим прибутком, передусім дохідних активів, яка характеризує рівень окупності ним, за два роки знизилася з 17,5 % за результатами 2000 р. до 13,9 % за результатами 2001 р. Це могло статися і через послаблення кредитної активності, що підтверджується скороченням середньорічної видачі кредитів із 153,6 млн грн до 139,1 млн грн, або на 9,5 %, і різким зниженням інвестиційної активності в цінні папери, асоційовані компанії, вкладення в які скоротилися (див. табл. 14.1) з 29,1 млн грн до 4,9 млн грн, або на 83,2 %.

Одним із факторів зниження рентабельності дохідних активів є різке зростання їх середньорічного обсягу з 141,2 млн грн до 201,9 млн грн, або в 1,4 раза, тоді як чистий прибуток зріс усього на 14,2 %. Значне зростання дохідних активів — позитивне явище і свідчить про перспективність їх менеджменту на зростання чистого прибутку в наступні періоди.

Рентабельність загального капіталу, як і статутного фонду, характеризує діяльність банку з погляду ефективності управління щодо розміщення активів, тобто їх можливості приносити дохід. Дані табл. 14.11 свідчать, що вона за 2000—2001 рр. перебувала на рівні близько 26 %.

Варто звернути увагу, що випадки різкого зростання цього показника можуть свідчити про наявність операцій з високим рівнем кредитного ризику, різкі зміни в зменшенні можуть відображати високий рівень іммобілізації активів і, як наслідок, ризик втрат оперативного мобільного управління активами. Водночас плавні зміни при виникненні будь-якого тренду (зміни) можуть свідчити про кваліфіковано сформовану структуру активів банку.

Рентабельність діяльності банку за витратами є головним показником, узагальнює його діяльність, бо тільки рівень витрат і доходів формують як рівень балансового, так і чистого прибутку. Усі інші показники рентабельності є похідними, і їх визначення можливе лише тоді, коли на основі доходів і витрат одержаний прибуток.

Дані табл. 14.11 свідчать про те, що банк останні роки працює досить стабільно, зберігаючи протягом двох років (2000—2001 рр.) рентабельність на рівні 38,2—38,9 %.

Продуктивність праці — обсяг доходу і чистого прибутку на одного середньорічного працівника, порівняно з іншими розглянутими вище показників, що характеризують ефективність управління банком, застосовується в практиці банківської діяльності меншою мірою, бо її рівень не відображає, так як в інших галузях економіки, досягнутий рівень, а тільки додатково розкриває роль персоналу в результатах діяльності. Дані табл. 14.11 свідчать про те, що продуктивність праці за останні два роки практично не зазнала особливих змін. Так, якщо за доходом вона зросла з 253 680 грн до 264 750 грн, то за чистим прибутком не змінилася і була на рівні 70 400 грн, тим самим підтверджуючи (поряд з іншими, характерними для банківської діяльності розглянутими вище показниками) стабільність з поступовим поліпшенням ефективного управління проаналізованого нами банку.

У цілому, як свідчать дані табл. 14.11, за два роки не відбулося різкої зміни в рівнях показників, що характеризують зниження окупності доходами і чистим прибутком активів, витрат, загального капіталу і статутного фонду. Це ознака стабільної роботи банку, навіть в умовах не передбачуваних і незалежних від банку змін на фінансовому ринку України в останні роки. Зазначені показники, у своїй більшості, мають тенденцію до поліпшення, деякі незначно знизилися, що не свідчить про появу тенденції до їх погіршання. Це нормальні періодичні коливання, викликані впливом певних зовнішніх або внутрішніх факторів, бо водночас рентабельність активів, капіталу, статутного фонду, витрат є досить стабільною.
загрузка...