загрузка...
 
4.3 Комерційні стратегічні рішення оптовиків
Повернутись до змісту

4.3 Комерційні стратегічні рішення оптовиків

На практиці можуть використовуватись такі закупівельні стратегії [1]:

1          Стратегія вибору зарубіжних постачальників. Передбачає ор­ганізацію закупівлі на міжнародних ринках. Ця стратегія виправдо­вує себе, якщо потрібно:

уникнути періодичних перебоїв у постачанні потрібних товарів та торгових марок на національному ринку;

здійснити довгострокові програми співробітництва;

активізувати участь іноземних партнерів та капіталів;

вигідно використати різницю в обмінних курсах валют купівлі і продажу;

закупити відомі торгові марки за вигідними цінами за кордоном з подальшим їх продажем на національному (регіональному) ринку;

застосувати бартерні форми торгівлі;

отримати доступ на ринки високих технологій.

2          Стратегія одиничних постачальників. Полягає в тому, що постачання певних товарів тривалий час здійснюється силами одного або обме­женого кола постачальників. Мета — скоротити витрати із закупівлі та логістики. Таку стратегію доцільно використовувати, якщо:

постачальник іде на цінові уступки, надає широкий спектр послуг, вигідні умови оплати за товар;

співробітництво з обраним постачальником дає більшу ко­ристь, ніж з іншими потенційними партнерами;

досягнуто взаєморозуміння між підприємством-закупівельником і певним постачальником, ефективної взаємодії у питаннях маркетингу, логістики, інформаційних технологій.

Недоліки стратегії:

- ціни продажу через певний проміжок часу можуть перестати бути конкурентоспроможними;

-           збільшується ризик перебоїв у поставках;

-           зростає залежність від єдиного постачальника.

3          Стратегія "закупівлі модулів". Йдеться про закупівлю не окремо­го товару, а цілого модуля (комплексу) поставок різноманітного асор­тименту. Орієнтується на обмежену кількість постачальників. Перехід від закупівель окремих видів товарів до закупівлі модулів можливий за та­ких причин:

якщо метою є зменшення глибини асортиментних ліній власних закупівель;

необхідно скоротити витрати часу;

необхідно зменшити кількість постачальників;

гнучкий та персональний підхід до головних постачальників доз­воляє закупівельнику краще реагувати на зміни ринкового середо­вища.

4          Ексклюзивна стратегія закупівель. Йдеться про постачання ексклюзивних (престижних) товарів обмеженому колу торговців.  Закупівельник може досягнути цього за рахунок:

більших обсягів постійних закупівель у конкретного постачаль­ника;

формування особливих відносин з постачальником, що має популярність у комерційному бізнесі та прихильність споживачів.

5          Селективна закупівельна стратегія. Передбачає закупівлю тільки тих товарів, які потрібні серед запропонованого списку (переліку) то­варних пропозицій.загрузка...