загрузка...
 
Тема 5 Комерційне посередництво у сфері роздрібної торгівлі5.1 Сучасні формати роздрібного бізнесу
Повернутись до змісту

Тема 5 Комерційне посередництво у сфері роздрібної торгівлі5.1 Сучасні формати роздрібного бізнесу

Роздрібно-торговельне підприємство — підприємство сфери тор­гівлі, яке реалізує споживчі товари вроздріб і надає послуги, призначені винятково кінцевим споживачам.

Магазин — пункт роздрібного продажу товарів, що має окремий будинок або приміщення з торговельним залом для покупців.

Формат торгівлі — це сукупність параметрів, за якими визначається належність торговельного підприємства (як мережного або незалежно­го) до одного із найпоширеніших у світовій практиці видів.

Основні параметри магазину:

площа торговельного залу;

кількість асортиментних найменувань;

кількість розрахунково-касових апаратів;

наявність продукції власного виробництва;

форма обслуговування;

середньоспискова чисельність персоналу;

середня кількість покупок за день;

вид ціни (роздрібна, оптова);

наявність післяпродажного сервісу;

години роботи;

оборот за певний період часу;

оборот з одиниці площі;

площа складських, допоміжних, адміністративних приміщень.

До традиційних форматів відносять магазини з продажу продоволь­чих або непродовольчих товарів, гастрономи, універсами, універмаги та ін. До нових (західних) форматів належать: супермаркети, гіпермаркети, дискаунтери, саsh&саггу (табл. 2) [1].

Основні елементи комерційної діяльності роздрібних підприємств: вивчення споживчого попиту і кон'юнктури ринку, пошук і вибір прийнятних постачальників, встановлення господарсь­ких зв'язків, закупівля товарів, розроблення асортиментної політики, організація роздрібних виставок-продаж, участь у ярмарках, здійснення контролю за виконанням договірних відносин, стимулювання продажу товарів, організація товаропостачання, оперативне маневрування то­варними ресурсами.

Завдання роздрібної торгівлі: вивчення потреби у товарах з орієнтацією на споживчу спроможність; визначення асортиментної політики; формування і регулювання процесів поставки, зберігання, підготовки до продажу і реалізації товарів поєднано з цілями діяльності підприємства; забезпечення заданого товарообороту ма­теріальними і трудовими ресурсами.

Таблиця 2 – Параметри найбільш поширених нових торгових форматів

Параметр

Саsh&

саггу

Гіпер-

маркет

Супер­маркет

М'який

дискаунтер

Жорст­кий

дискаунтер

Площа торго­вельного залу, кв.м

Кількість кас

Асортимент, тис. найменувань

Рівень цін

Кількість покупок на день, тис.

Чисельність персоналу, чол.

Власні виробничі цехи

Вид ціни

 

1000 —3000

до 15

 

до 10

низький

 

немає даних

 

50-150

оптові,

дрібнооптові

 

від 7000

25-40

 

від 25

спеціальні ціни

 

до 10

до 900

+

роздрібні

 

500-2000

8-16

 

7-15

вище середнього

до 5

 

50-190

-

роздрібні

 

400-800

5-10

 

1-2,5

нижче середнього

до 2,5

до 35

-

роздрібні

 

 

300-600

2-6

 

до 1,2

низький

до 2,7

до 28

-роздрібні

 

Повна класифікація роздрібних торговельних підприємств має такий вигляд (рис. 3):


Рисунок 3 – Розширена класифікація торговельних підприємств

 

 

 

 

 

 

 Виходячи із завдань роздрібної торгівлі комерційна ро­бота здійснюється за такими напрямками: формування необхідного асортименту товарів у рамках споживчого попиту; розвиток закупівель­ної діяльності; організація господарських зв'язків з постачальниками; здійснення процесу купівлі-продажу товарів, що супроводжується ко­мерційними угодами, товарно-грошовим обміном; забезпечення стійких конкурентних позицій при вирішенні комерційних завдань.

Вибір формату торгівлі — це вибір оптимального рівня рентабель­ності. Це виражається в одиницях або частках відсотка, цільові прибутки отримуються за рахунок велико­го товарообороту, налагодженого організаційно-технологічного, уп­равлінського, маркетингового, кадрового механізму. В міру насичення ринку операторами конкуренти змушують звертати увагу на ефек­тивність торгового формату підприємства.

Отже, на вибір формату торгівлі впливають певні фактори: цілі компанії, переваги та недоліки різних форматів, практичний досвід ритейлерів світового і національного рівнів, операційний витрати, наявне приміщення або ділянка, яка виділяється для будівництва нового, обсяг інвестицій.

Знання маркетингу дозволяють необхідним чином організувати роботу із споживачем, об'єктивно оцінити своїх конкурентів, їх силу і слабкі сторони, правильно вибрати сегментну нішу.

Маркетинг роздрібної торгівлі має такі специфічні мо­менти:

Покупцями є кінцеві споживачі.

Виробники більше уваги приділяють самому товару, необхідності його модифікації, покращання якості, технічних параметрів.

Якщо виробник зацікавлений у виробництві і збуті тільки свого продукту, то роздрібне підприємство зацікавлене у формуванні широко­го спектру товарних позицій відповідно до спеціалізації та споживчого попиту.

Підприємство роздрібної торгівлі має можливість впливати на ринок шляхом залучення покупців за допомогою зміни асортименту, цінової політики, оперативної поставки, більш уважним і доброзичли­вим ставленням до покупців.загрузка...