загрузка...
 
1.5. Розрахунок теплоти і роботи в основних термодинамічних процесах.
Повернутись до змісту

1.5 Розрахунок теплоти і роботи в основних термодинамічних процесах.

1) Ізотермічний процес (Т=const).

При T=const dT=0 і dU=CVdT=0, тобто dQT = dAT = PdV.

Отже, вся підведена теплота витрачається  на виконання роботи:

Для ідеального газу при  , тобто

2) Ізохоричний процес (V=const).

При V=const dV=0. Отже, dAV = PdV = 0.

Рівняння першого закону термодинаміки набуде такого вигляду: dQV = dU = CVdT.

Звідки

Щоб відшукати значення цього інтеграла треба знати конкретний вид функції . Для ідеального газу  i

3) Ізобаричний процес (Р = const).

У цьому випадку dАР = PdV і з урахуванням рівняння Менделєєва-Клапейрона

Далі dQP = dU + dAP = CVdT + RdT = (CV + R)dT = CPdT i

Для відшукання цього інтеграла потрібно знати конкретний вид функції . Для ідеального газу  і .

4) Адіабатичний процес (DQ=0).

Оскільки газ не отримує теплоти ззовні, робота при адіабатичному процесі виконується за рахунок зменшення внутрішньої енергії і газ охолоджується: dU+dA=0 л,

dA = - dU = -CVdT.

Для ідеального газу теплоємність не залежить від температури, тому для одного моля газу

Але із рівняння Менделєєва-Клапейрона  i .

Отже,

І оскільки СР – СV = R, то , або

, де g = СР/СV.

                д) Ізобарно-ізотермічний процес (Р,Т = const).

Які у випадку ізотермічного процесу ( див. п. а)

dQ = dU + PdV = PdV = dA.

Звідкизагрузка...