загрузка...
 
ЗМІСТ
Повернутись до змісту

ЗМІСТ

Вступ

5

1. Суть та зміст проектного аналізу

7

1.1 Предмет і мета проектного аналізу

1.2. Концепція проектного аналізу

1.3 Принципи проектного аналізу

7

8

10

2. Концепція проекту

11

2.1 Поняття проекту

2.2 Основні ознаки проекту

2.3 Класифікація проектів

2.4. Середовище проекту

2.5 Учасники проекту

2.6. Економічна взаємозалежність проектів

11

12

13

17

19

21

3. Життєвий цикл проекту

23

3.1 Поняття життєвого циклу проекту

3.2 Передінвестиційна фаза проекту

3.3 Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту

23

24

30

4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі

34

4.1 Поняття явних і неявних вигод і затрат

4.2 Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі

4.3 Визначення вигод у проектному аналізі

4.4 Поняття затрат у проектному аналізі

34

36

 

37

38

5. Цінність грошей у часі

41

5.1 Поняття майбутньої і теперішньої вартостей

5.2 Номінальна та реальна процентні ставки

5.3 Фактори, що впливають на вартість грошей

41

43

45

6. Грошовий потік

46

6.1 Грошові потоки та їх використання в проектному аналізі

6.2 Вплив амортизації на величину грошового потоку

46

 

57

7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень

59

7.1 Принципи оцінки ефективності проектних рішень

7.2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв

7.3. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки

7.4 Неформальні процедури відбору та оцінки проектів

7.5 Управління структурою витрат за проектом

7.6 Поняття і розрахунок беззбитковості проекту

7.7 Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень

7.8 Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін

59

60

70

 

72

77

81

85

 

86

8. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

 

90

8.1 Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків

8.2 Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.

8.3 Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів

8.4. Методи зниження ризику

90

 

95

97

 

106

9. Маркетинговий аналіз

108

10. Технічний аналіз

116

11. Інсититуційний аналіз

124

12. Екологічний аналіз

129

13. Соціальний аналіз

134

14. Фінансовий аналіз

136

14.1 Мета і завдання фінансового аналізу

14.2 Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту

136

139

15. Економічний аналіз

143

16. Організація підготовки і здійснення проекту

145

Список літератури

151загрузка...