загрузка...
 
1.3. Принципи проектного аналізу
Повернутись до змісту

1.3. Принципи проектного аналізу

Метою вивчення курсу «Проектний аналіз» є надання системного уявлення про принципи, методи й засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і особистих потреб. Тобто системний підхід до прийняття інвестиційних рішень визначає необхідність спиратися на систему принципів, якими є: принцип альтернативності, принцип обумовленості, принцип маржинальності, або прирісної природи; принцип порівняння «з проектом» та «без проекту», принцип визначення строку початку і завершення проекту.

Принцип альтернативності стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей, вибору найкращих варіантів проектних рішень з наявно можливих.

Принцип обумовленості дає оцінку проекту, в основу якої покладено економічні цінності, тобто розмежування вигод і витрат, які у свою чергу, зумовлені рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих змінах, значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках грошових коштів, значення яких безпосередньо пов'язано з реалізацією проекту.

Маржинальний принцип (або прирісної природи). Він вимагає, щоб в аналізі проекту використовувалися значення не середньої чи за­гальної величини, а приріст змінної, обумовлений реалізацією проекту.

Принцип «з проектом» і «без проекту» вимагає розгляду ситуації, коли зміни, що відбуваються з часом у приватному бізнесі або в конкретному регіоні при реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку відмови від проекту. Тобто цей принцип враховує очікуваних з часом змін у потоках вигод і витрат як для ситуації з проектом, так і без нього.

Принцип визначення строку початку і завершення проекту нерозривно пов'язаний зі зміною цінності грошей у часі, очікуваних вигод і витрат проекту. Тобто проектний аналіз вимагає встановити часовий горизонт проекту та його тривалість. Скорочення чи продовження тривалості проекту впливає на доходи та витрати проекту. Тривалість проекту – це час його існування, який не залежить від періоду привабливості чи непривабливості проекту.загрузка...