загрузка...
 
2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ. 2.1. Поняття проекту
Повернутись до змісту

2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ. 2.1. Поняття проекту

Необхідно відрізняти поняття «проект», «план», «програма», які іноді неправомірно ототожнюють.

План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, що передбачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища.

Програма – це запланований комплекс економіко-соціальних, науково-дослідних заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку.

Інвестиційний проект – це пакет інвестицій і пов'язаних з ними видів діяльності, що характеризуються:

певною метою (цілями), вирішенням проблеми досягнення результатів;

обмеженістю фінансових ресурсів і періоду від початку до завершення проекту;

наявністю певних зовнішніх умов (інституційних, економічних, правових тощо);

взаємозв'язаністю процесів вкладення ресурсів (грошових, фінансових, інтелектуальних) та отримання результатів.загрузка...