загрузка...
 
7.7. Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень
Повернутись до змісту

7.7. Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень

Операційний леверидж визначає ступінь залежності проекту або фірми від постійних витрат виробництва. Компанія з низьким операційним левериджем буде мати низькі постійні витрати порівняно з компанією з високим операційним левериджем. У цілому проект з відносно значними інвестиціями в споруди та обладнання матиме відносно вищий операційний леверидж. Такі проекти називають капіталоємними.

Кожного разу, коли аналітик аналізує новий проект, він має розглянути кілька альтернативних шляхів виробництва та збуту продукції. Залежно від того як він визначається, операційний леверидж має важливе застосування для оцінки проекту. Постійні витрати діють як силовий важіль в тому розумінні, що незначна відносна зміна величини операційної виручки може дати результат у значній відносній зміні операційного грошового потоку і NPV. Це пояснює, чому ми називаємо його операційним важелем.

Чим вищий операційний леверидж, тим більша небезпека потенційного ризику. Справа в тому, що відносно невеликі помилки у прогнозуванні обсягу продажу можуть вилитися в значні помилки у прогнозуванні грошових потоків.

З управлінської точки зору одним із шляхів подолання непевності для ризикованих проектів є утримання операційного левериджу на можливо низькому рівні. Це, у свою чергу, дозволяє утримувати точку беззбитковості (визначену будь-яким способом) на мінімальному рівні.

Операційний леверидж (OL) – це процентна зміна в операційному грошовому потоці стосовно процентної зміни кількості проданої продукції.

Виходячи із взаємозалежності між OCF та Q, OL може бути визначений як

        OL = 1 + FC / OCF.     (7.20)

Коефіцієнт FC / OCF визначає відношення постійних витрат до операційного грошового потоку. Необхідно пам’ятати, що нульові постійні витрати визначають величину OL = 1, що доводить: відносна зміна кількості проданої продукції приведе до тієї самої зміни у процентах в операційному грошовому потоці. Інакше кажучи, за даних умов не існує ефекту збільшення або левериджу.загрузка...