загрузка...
 
8.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків
Повернутись до змісту

8.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків

Реалізація великих проектів, пов’язаних з будівництвом, піддається «ризику незавершення», причинами якого можуть бути банкрутство підрядників, зміни в наміченому проекті, розбіжності у кошторисі, зміни в економічному середовищі реалізації про­екту (ціни, податки). Ризик перевищення витрат виникає внаслідок зміни початкового плану реалізації проекту або заниження розрахункових витрат на будівництво, затримання строків будівництва. Після завершення проекту можлива поява виробничих ризиків, пов’язаних із проблемами технічної підготовки і розроблення проекту, поганого інжинірингу, незадовільного навчання персоналу, нестачі сировини і зростання витрат виробництва. Такий підхід до вивчення проектних ризиків базується на їх поетапній (пофазовій) оцінці (див. табл. 8.1).

У ході підготовки та експлуатації на проект можуть впливати різноманітні фактори технічного, комерційного, фінансового і політичного характеру.

Таблиця 8.1 - Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого циклу проекту

Стадія

Види ризиків

Передінвестицій-на

помилковість у розробленні концепції проекту

неправильне визначення розташування проекту

ставлення до проекту місцевої влади

прийняття рішення про доцільність інвестування

Інвестиційна

платоспроможність замовника

непередбачені витрати на будівельні роботи

перевищення строків будівництва, вартості обладнання

несвоєчасність постачання обладнання

невиконання контрактних зобов’язань підрядниками

несвоєчасна підготовка персоналу

Експлуатаційна

поява альтернативного продукту

неплатоспроможність споживачів

неправильно визначені обсяг і сегмент ринку, на якому реалізується продукт проекту

зміна цін на сировину і матеріали, перевезення, заробітної плати

зміна вартості капіталу і рівня інфляції

загроза екологічній безпеці

зміна ставлення населення проекту до його реалізаціїзагрузка...