загрузка...
 
13. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Повернутись до змісту

13. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Відбір проектів і їх оцінка потребують проведення аналізу зовнішнього середовища в широкому розумінні, не звужуючи його до рамок екологічного аналізу навколишнього середовища.

Сучасна практика підготовки проекту, як правило, не відстежує соціальні аспекти ( за винятком цільових проектів соціального розвитку). У вітчизняному досвіді розроблення проектів практично не розглядаються людський фактор і ступінь його впливу на результати проекту, хоча всі проекти реалізують об'єднані в організацію люди, вони мають значний вплив на соціальні перетворення й суспільство в цілому.

Метою соціального аналізу є визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, де здійснюється проект, розроблення стратегії реалізації проекту, що дає можливість одержати підтримку населення, досягтися цілей проекту й поліпшити характеристики його соціального середовища.

Основними компонентами соціального аналізу є:

оцінка населення, що проживає в зоні реалізації проекту, з погляду демографічних і соціокультурних особливостей, умов проживання, зайнятості, відпочинку й установлення ступеня впливу проекту на ці параметри;

визначення рівня адекватності проекту культурі й організації населення в районі його реалізації;

розроблення стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях підготовки, реалізації й експлуатації з боку населення регіону.

Проектуючи нову виробничу діяльність, аналітику слід дати відповіді на такі питання:

Як буде впливати проект на соціальну систему?

Які зміни в соціальному середовищі будуть сприяти реалізації проекту?

Як соціальна система впливає на можливість реалізації проекту й одержання очікуваних результатів?

Основні соціальні результати проекту є базою визначення економічної ефективності проекту, його привабливості з погляду суспільства.

Для встановлення соціальних результатів у практиці проектного аналізу використовують такі показники суспільного життя:

зміну кількості робочих місць у регіоні;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників;

зміну структури виробничого персоналу;

зміну надійності постачання споживачів;

зміну рівня здоров'я населення;

збільшення вільного часу населення.

Проведення соціального аналізу ускладнюється неможливістю кількісної характеристики багатьох соціальних змін і результатів, що супроводжують проект. До того ж оцінка наслідків проекту різними соціальними групами може бути діаметрально протилежною, оскільки проект стосується суб'єктивних інтересів.загрузка...